Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sulogin - tek kullanıcılı kipte sisteme giriş

KULLANIM

    sulogin [ -t zamanaşımı ] [ -p ] [ tty-aygıtı ]

AÇIKLAMA

    sulogin, sistem tek kullanıcılı kipe geçerken, init(8) tarafından çağrılır (bu inittab(5)
    içindeki bir girdi üzerinden yapılır).  Önyükleyicide (örneğin; LILO) -b seçeneği
    belirtildiği durumlarda da, init, sulogin'i çalıştırmayı dener.

    Kullanıcı şöyle bir uyarı alır:
       Give root password for system maintenance
       (or type Control-D for normal startup):

    Türkçesi:
       Sistemi onarmak için root parolasını giriniz
       (normal açılış için ise Ctrl-D tuşlayınız):

    Şayet -p seçeneği belirtilmişse, tek kullanıcılı kabuk, argv[0]'daki ilk karakter olarak
    tire ile çağrılır. Bu, pek çok kabuğun, bir giriş kabuğu gibi davranmasına sebep olur.
    Öntanımlı olarak bu böyle olmaz; kabuk  başlangıçta, /etc/profile ve $HOME/.profile
    dosyalarını okumayacaktır.

    Kullanıcı tek kullanıcılı kipten çıktıktan sonra veya başta Ctrl-D tuşlarına basılmış ise,
    sistem öntanımlı açılış seviyesinde açılışı yapar (açılış yapmaya devam eder).

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    sulogin, hangi kabuğu başlatacağına karar vermek için, SUSHELL veya sushell değişkenlerine
    bakar. Şayet bu değişkenler tanımlı değilse, /etc/passwd içinde root kullanıcı için
    belirtilen kabuğu çalıştırmayı dener. Bunda da başarılı olamazsa, /bin/sh'a düşer.

    Bu, -b seçeneği ile birlikte, init için çok önemlidir. Sistemi (kök dosya sistemi oku/yaz
    kipinde bağlanmış olarak) tek kullanıcılı kipte açmak için (durağan olarak bağlanmış özel
    bir "başarısız olmayan" (failsafe) kabuk kullanarak) LILO açılış ekranında şunu yazın:

      boot: linux -b rw sushell=/sbin/sash

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

İLGİLİ DOSYALAR

    Sulogin, root parolasını bulmak için aşağıdaki dosyaları inceler. Şayet bu dosyalar yoksa
    veya bozulmuş ise /bin/sh'a düşer. Şayet bu dosyalar onarılamaz bir biçimde bozulmuş ise,
    size root parolasını sormaksızın, kabuğa düşer.

      /etc/passwd,
      /etc/shadow  (şayet varsa)

İLGİLİ BELGELER

    inittab(5), init(8).

YAZAN

    Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                     20 Kasım 1998                sulogin(8)