Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    swapon - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini etkinleştirir
    swapoff - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini kapatır

KULLANIM

    swapon [-h -V]
    swapon -a [-v]
    swapon [-v] [-p öncelik] özeldosya ...
    swapon [-s]
    swapoff [-h -V]
    swapoff -a
    swapoff özeldosya ...

AÇIKLAMA

    swapon, sayfalama ve takaslama işlemlerinin gerçekleşeceği aygıtları belirtmek için
    kullanılır. swapon çağrıları, normalde, bütün takas aygıtlarını kullanılabilir hale
    getiren çok kullanıcılı kip başlangıç dosyası /etc/rc içinden yapılır. Böylece, sayfalama
    ve takaslama işlemleri çeşitli aygıt ve dosyalar arasında dönüşümlü olarak yapılabilir.

    Normalde ilk kullanım şekli kullanılır:

    -h   Yardım iletisi gösterir.

    -V   Sürüm bilgilerini gösterir.

    -s   Her aygıtın takas kullanımını gösterir. Bu seçenek, sadece /proc/swaps dosyasının
       varolduğu durumlarda kullanılabilir (Muhtemelen Linux 2.1.25 sürümünden önceki
       çekirdeklerle kullanılamaz).

    -a   /etc/fstab içinde "sw" olarak işaretlenmiş bütün takas aygıtları erişilebilir hale
       getirilir.

    -p öncelik
       swapon için öncelik belirtilir. Bu seçenek, swapon komutunun Linux 1.3.2 veya daha
       sonraki bir çekirdek sürümü altında derlendiği ve kullanılmakta olduğu durumlarda
       geçerlidir. Öncelik 0 ve 32767 arasında bir değerdir. Takas önceliklerinin
       ayrıntılı bir tanımlaması için swapon(2)'a bakınız. swapon -a ile birlikte
       kullanmak  için /etc/fstab dosyasının seçenek alanına "pri=değer" seçeneğini
       ekleyin.

    swapoff, belirtilen aygıt veya dosyalar için takaslama işlemini sonlandırır. Şayet -a
    seçeneği ile birlikte kullanılırsa, /etc/fstab içinde tanımlı bütün aygıt veya dosyalar
    için takaslama işlemini kapatır.

ÖNEMLİ

    swapon komutunu, disk üzerinde parçalanmış olarak kayıtlı dosyalar  ile  birlikte
    kullanmayınız (Bir disk bölümünün takas alanı olarak kullanılması durumunda disk bölümünde
    bozuk sektörler varsa bu disk bölümünü takas alanı olarak kullanmayın). NFS üzerinde
    takaslama çalışmayabilir.

İLGİLİ BELGELER

    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/hd?? - standart sayfalama aygıtı
    /dev/sd?? - standart sayfalama aygıtı (SCSI)
    /etc/fstab - ascii dosya sistemi tanımlama tablosu

TARİHÇE

    swapon komutu BSD 4.0'da kullanılmaya başladı.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004