Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    umount - dosya sistemlerini ayırır

KULLANIM

    umount [-hV]

    umount -a [-dflnrv] [-t sdstürü]
    umount [-dflnrv] dizin | aygıt [...]

AÇIKLAMA

    umount, dosya sistem(ler)ini, bağlı olduğu dosya hiyeraşisinden ayırır. Bir dosya sistemi,
    bağlandığı dizin adı verilerek belirtilir. Dosya sisteminin üzerinde olduğu özel aygıt
    isimlerinin belirtilmesi de işe yarayabilir ama bu yöntem oldukça eskidir. Ayrıca, bu
    aygıtın birden fazla dizine bağlandığı durumlarda hata oluşacaktır.

    Unutmayın ki, bir dosya sistemi "meşgul" iken onu ayıramazsınız. Örneğin; açık dosyalar
    var ise veya bir süreç oradaki bir dizin içinde çalışıyorsa ya da o dizindeki bir takas
    dosyası kullanımda ise ... Örneğin bir süreç libc'yi başlatır ve libc oradaki yerel
    dosyaları açar böyle bir durumda, süreç umount'u çalıştırabilse bile işlem başarılı olmaz.
    Bir delice ayırma işlemi bu sorunların üstesinden gelir.

    umount komutunun seçenekleri:

    -V   Sürüm bilgisini basar ve çıkar.

    -h   Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

    -v   Çıktı daha ayrıntılı olur.

    -n   Dosya sistemini /etc/mtab dosyasına yazmadan ayırır.

    -r   Ayırma işleminin hata vermesi durumunda, salt okunur olarak tekrar bağlar.

    -d   Ayrılan aygıtın dönüş (loop) aygıtı olduğu durumda, bu dönüş aygıtını ayrıca
       serbest bırakır.

    -a   /etc/mtab içinde tanımlı bütün dosya sistemlerini ayrılır. (umount 2.7 ve üzeri
       sürümlerde /proc dosya sistemi ayrılmaz.

    -t sdstürü
       Olay, sadece belirtilen türteki dosya sistemleri üzerinde gerçekleşir. Virgül ile
       ayırarak, birden fazla sanal dosya sistemi türü belirtilebilir. Listedeki dosya
       sistemi isimlerinin önüne no  eki  getirerek,  üzerinde  işlem  yapılmasını
       istemediğiniz dosya sistemlerini belirtebilirsiniz.

    -f   Dosya sistemini mutlaka ayırmaya çalışır (erişilemeyen bir NFS sistemi olması
       durumunda). Linux 2.1.116 veya sonraki çekirdek sürümleriyle geçerlidir.

    -l   Ayırmak ne kelime, koparır (l, lazy'den gelir). Dosya sistemini dosya sistemi
       hiyerarşisinden koparır, meşgul olduğunu belirten herşeyi temizler. (Linux 2.4.11
       veya daha üst sürümde çekirdek gerekir.)

DÖNÜŞ (LOOP) AYGITI

    Şayet bağlı bir dönüş aygıtı varsa (/etc/mtab içinde loop=... seçeneği varsa) veya -d
    seçeneği kullanılmışsa, umount komutu bu aygıtı serbest bırakır. Askıda kalmış dönüş
    aygıtları losetup -d ile serbestleştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için losetup(8)'a bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

İLGİLİ BELGELER

    umount(2), losetup(8), mount(8).

GELİŞİM

    umount ilk olarak AT&T UNIX sürüm 6'da kullanılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003