Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    usermod - bir kullanıcı hesabını düzenler

KULLANIM

    usermod [-c açıklama] [-d evdizini [-m]]
        [-e bitiş_tarihi] [-f askı_süresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-l kullanıcı-adı] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [-o]] [-L|-U] kullanıcı

AÇIKLAMA

    usermod komutu, sistem hesap dosyalarını düzenlemeye, üzerlerinde değişiklik yapmaya
    yarar. Bu komuta uygulanabilecek seçenekler şunlardır:

    -c açıklama
       Kullanıcı parola dosyasındaki açıklama alanına girilecek yeni değeri belirtir.
       Normalde chfn(1) komutu ile düzenlenir.

    -d evdizini
       Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı ev dizinini belirtir. Şayet -m seçeneği
       belirtilmiş ise, kullanıcının hali hazırda kullanmakta olduğu ev dizininin içeriği
       yeni oluşturulan ev dizinine aktarılır.

    -e bitiş_tarihi
       Kullanıcı hesabının son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-AA-GG (Y: yıl, A:
       ay, G: gün) şeklinde belirtilir.

    -f askı_süresi
       Kullanıcı parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabın  tamamen
       kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin gün cinsinden değeri belirtilir. Bu
       değer 0 olarak belirtilirse, parolanın son kullanma tarihinde hesap kapatılır. -1
       değeri verilirse, bu özellik iptal edilmiş olur. -1 değeri öntanımlı değerdir.

    -g birincil_grup
       Kullanıcının üyesi olacağı birincil grubun adı veya numarası belirtilir. Belirtilen
       grup, sistemde önceden tanımlanmış olmalıdır. Öntanımlı değer 1 dir.

    -g grup[,...]
       Kullanıcının üyesi olacağı ilave gruplar belirtilir. Her grup, diğerinden virgül
       ile ayrılır, arada boşluk bırakılmaz. Burada tanımlanan gruplar, -g ile tanımlanan
       grubun kısıtlamalarına tabidirler. Şayet kullanıcı listelenen gruplar haricinde bir
       grubun da üyesi ise, kullanıcı bu gruptan çıkarılır.

    -l kullanıcı-adı
       Sisteme girişte kullanıcının kullanacağı yeni isim. Sadece isim değişir, başka
       hiçbir şey değişmez. Kullanıcının ev dizininin ismi, yeni kullanıcı ismi ile
       bağlantı yapılmasını sağlamak için kullanıcı-adı ile tanımlanan yeni isme dönüşür.

    -p parola
       crypt(3) tarafından döndürülen şifrelenmiş paroladır.

    -s kabuk
       Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı kabuğun adıdır. Bu alan boş bırakılırsa,
       sistemin öntanımlı kabuğunun seçilmesi sağlanır.

    -u kull_kiml
       Kullanıcı kimliğinin sayısal değeridir. Bu değer, -o seçeneği kullanılmadığı
       sürece, eşsiz olmalıdır. Değer mutlaka pozitif bir sayı olmalıdır. 0 ile 99
       arsındaki değerler sistem hesapları için ayrılmıştır. Bu değer değiştirildiği
       zaman; kullanıcının sahip olduğu bütün dosyaların ve kullanıcı ev dizinini kök
       dizin olarak kabul ederek, kullanıcı ev dizininin altındaki hiyeraşik yapı içindeki
       bütün dosyaların kullanıcı numarası otomatik olarak değişir. Kullanıcı ev dizininin
       dışındaki  dosyaların  kullanıcı  iyelik  numarası  kullanıcı  tarafından
       değiştirilmelidir.

    -L   Kullanıcı parolasını kilitler. Parolayı devre dışı bırakmak için, şifreli parolanın
       önüne '!'  işareti koyar. Bu seçeneği -p veya -U seçenekleri ile birlikte
       kullanamazsınız.

    -U   Devre dışı bırakılmış bir kullanıcı parolasını tekrar açar. Yaptığı iş şifreli
       parolanın önündeki '!' işaretini kaldırmaktır. Bu seçeneği -p veya -L seçenekleri
       ile birlikte kullanamazsınız.

YETERSİZLİKLER

    usermod komutu ile, sisteme bağlı bir kullanıcının adını değiştiremezsiniz. Kullanıcının
    tanımlayıcı numarasını değiştirmeye kalktığınız zaman, kullanıcının herhangi bir süreç
    çalıştırmadığından  emin  olun.  Herhangi bir crontab dosyasının sahibini kendiniz
    değiştirmelisiniz. Çalışan herhangi bir işin sahibini de kendiniz değiştirmelisiniz. NIS
    sunuculardaki NIS ile alakalı bütün değişiklikleri kendiniz yapmalısınız

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow - güvenli kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/group  - grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), useradd(8),
    userdel(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                            usermod(8)