Provided by: zemberek-server_0.7.1-12.2_all bug

İSİM

    zemberek-server ‐ Türkçe yazım denetleyici sunucusu

KULLANIM

    zemberek-server [YAPILANDIRMA DOSYASI]

    veya

    java -jar /usr/share/java/zemberek-server.jar [YAPILANDIRMA DOSYASI]

AÇIKLAMA

    zemberek-server Java(TM) tabanlı bir ``Türkçe'' yazım denetleyici sunucusudur. Sunucu,
    yapılandırma dosyasında bildirilen kapıya (öntanımlı olarak 10444) yapılan istemci
    bağlantılarına Türkçe yazım denetiminden geçirdiği çıktılarla, İstemci-Sunucu mimarîsi
    uyarınca cevap verir. zemberek-server, Java(TM) tabanlı bir Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP)
    kitaplığı olan Zemberek kitaplığına dayalı olarak çalışır.

    Sunucunun belirli özellikleri YAPILANDIRMA DOSYASI ile denetlenebilir. Örnek olarak,
    sunucunun dinlediği kapıyı değiştirmek amacıyla yapılandırma dosyasındaki SERVER_PORT
    ayarı kullanılabilir.

SEÇENEKLER

    Herhangi bir komut satırı seçeneği mevcut değildir.

NOTLAR

    Sunucudan yararlanabilmek için bir istemci program gerekmektedir (bir sonraki bölüme
    bakınız).

FILES

    /etc/zemberek-server.conf
       yapılandırma dosyası

    /var/log/zemberek-server.log
       arka planda çalışırken sunucu iletilerinin yönlendirildiği dosya

İLGİLİ BELGELER

    zpspell(1)

    daha ayrıntılı bilgi için genel ağ adresi <https://zemberek.dev.java.net/>

GELİŞTİRİCİLER

    Zemberek Ekibi:

    Ahmet A. Akın <ahmetaa@gmail.com> ve Mehmet D. Akın <mdakin@gmail.com>

    Bu kılavuz sayfası Debian  GNU/Linux  sistemlerine  yönelik  olarak  Recai  Oktaş
    <roktas@debian.org> tarafından hazırlanmıştır. Başka sistemlerde de kullanılabilir.