Provided by: help2man_1.47.3_amd64 bug

НАЗВА

    help2man \[u2014] сторінка довідника для help2man 1.47.3

КОРОТКИЙ ОПИС

    help2man [ПАРАМЕТР]... ВИКОНУВАНИЙ_ФАЙЛ

ОПИС

    help2man створює сторінку довідника (man) на основі даних виконання програми з параметрами
    --help та --version.

    -n, --name=РЯДОК
       опис для розділу НАЗВА

    -s, --section=РОЗДІЛ
       номер розділу для сторінки довідника (1, 6, 8)

    -m, --manual=ТЕКСТ
       назва довідника (Команди користувача...)

    -S, --source=ТЕКСТ
       джерело програми (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=РЯДОК
       вибрати локаль (типове значення "C")

    -i, --include=ФАЙЛ
       включити матеріали з ФАЙЛа

    -I, --opt-include=ФАЙЛ
       включити матеріали з ФАЙЛа, якщо такий існує

    -o, --output=ФАЙЛ
       надіслати виведені дані до ФАЙЛа

    -p, --info-page=ТЕКСТ
       назва довідника Texinfo

    -N, --no-info
       придушити посилання на підручник Texinfo

    -l, --libtool
       виключити «lt-» з назви програми

    --help показати ці довідкові дані, потім завершити роботу

    --version
       показати дані щодо версії, потім завершити роботу

    У ВИКОНУВАНОМУ_ФАЙЛІ має бути передбачено використання параметрів «--help» та «--version»
    з виведенням даних до stdout. Ви можете внести зміни до цих типових вимог за допомогою
    таких параметрів:

    -h, --help-option=РЯДОК
       рядок параметра виведення довідкових даних

    -v, --version-option=РЯДОК
       рядок параметра виведення даних щодо версії

    --version-string=РЯДОК
       рядок версії

    --no-discard-stderr
       використовувати дані зі stderr під час обробки виведених даних

1428ВА

    help2man \[u2014] програма для створення простих сторінок довідника

ФАЙЛИ-ВКЛЮЧЕННЯ

    Включити додаткові матеріали до створеної сторінки можна за допомогою параметрів --include
    та --opt-include Формат включених даних доволі простий:

      [розділ]
      текст

      /шаблон/
      текст

    Блоки тексту *roff вставляються до виведених даних або на початку вказаного [розділу] (без
    врахування регістру), або після абзацу, що відповідає /шаблону/.

    У шаблонах слід використовувати синтаксис формальних виразів за ними можна вказувати
    модифікатори i, s or m (див. perlre(1)).

    Рядки перед першим розділом або шаблоном, які починаються з набору символів «-»,
    вважаються визначеннями параметрів. Всі інші такі рядки буде проігноровано, ними можна
    скористатися для коментування, ключових слів RCS тощо.

    Порядок виведення розділів (для включених розділів):

      НАЗВА
      КОРОТКИЙ ОПИС
      ОПИС
      ПАРАМЕТРИ
      СЕРЕДОВИЩЕ
      ФАЙЛИ
      ПРИКЛАДИ
      інше
      АВТОР
      Як надіслати звіт про вади
      Авторські права
      ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    Будь-які розділи [НАЗВА] або [КОРОТКИЙ ОПИС] вказані у включеному файлі, замінять собою
    відповідні розділи, створені у автоматичному режимі. Ви можете зберегти перший з цих
    розділів за допомогою параметра --name якщо захочете.

    Інші розділи буде додано перед автоматично створеними даними стандартних розділів,
    вказаних вище, або буде включено до іншого (вище) у порядку, у якому їх вказано у
    файлі-включенні.

    Можна явним чином вимагати розташовування тексту у розділі за допомогою синтаксичної
    конструкції [<розділ], [=розділ] або [>розділ] для розташовування тексту перед, замість
    або після типових виведених даних, відповідно.

ДОСТУП ДО ПРОГРАМИ

    Найсвіжішу версію цього пакунка можна знайти у інтернеті:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

Як надіслати звіт про вади

    Про вади повідомляйте на адресу <bug-help2man@gnu.org>.

    © Free Software Foundation, Inc., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Це програмне забезпечення є вільним, умови копіювання викладено у його початкових кодах.
    Умовами  ліцензування  програми  НЕ  передбачено жодних гарантій, зокрема гарантій
    працездатності або придатності для певної мети.

    Автором програми є Brendan O'Dea <bod@debian.org>

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    Повноцінну документацію з help2man можна знайти у довіднику Texinfo. Якщо у вашій системі
    встановлено info та help2man за допомогою команди

       info help2man

    ви зможете отримати доступ до повноцінного підручника.