Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

kabcclient(1)            Інструкція користувача KDE           kabcclient(1)

НАЗВА

    kabcclient - клієнт адресної книги KDE, який працює з командного рядка

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave] [-ic кодек]
         [-if формат] [-if-opts параметри формату] [-oc кодек] [-of формат]
         [-of-opts параметри формату] [вхідні дані]

ОПИС

    За допомогою kabcclient можна у командному рядку, наприклад зі скриптів оболонки, отримати
    доступ до адресної книги KDE. Програма підтримує отримання вхідних відомостей з stdin або
    з параметрів командного рядка. Результат дій завжди виводиться до stdout.

ПАРАМЕТРИ

    Режими роботи

      -A, --add
        Додати новий запис контакту до адресної книги

      -R, --remove
        Вилучає існуючий запис контакту з адресної книги

      -M, --merge
        Об’єднує вхідні дані з існуючим записом контакту з адресної книги. За допомогою
        цього параметра можна додати будь-яку нову інформацію до вже існуючої.

      -S, --search
        Виконує пошук у адресній книзі відповідних записі контактів

      -L, --list
        Виводить список всіх записів контактів з адресної книги.

    Параметри вхідної інформації

      -ic, --input-codec
        Визначає кодування для вхідного тексту. Додаткові відомості щодо наявних кодеків
        можна отримати за допомогою параметра -ic help. Типовим значенням є local, за
        якого буде використано кодек, що відповідає поточним параметрам locale(5)

      -if, --input-format
        Обробляє вхідний текст відповідно до вказаних параметрів форматування. Список
        доступних форматів можна переглянути за допомогою параметра -if help. Типовим є
        режим search

      Замість читання вхідного тексту kabcclient може показати діалогове повідомлення для
      вибору контактів на основі вхідного формату
        діалогове вікно

      -if-opts, --input-format-options
        Додаткові параметри для обраного вхідного формату. Можуть бути обов’язковими або
        необов’язковими, залежно від формату. Список доступних параметрів формату можна
        переглянути за допомогою параметра -if-opts help.

    Параметри вихідних даних

      -oc, --output-codec
        Визначає кодування для вихідного тексту. Додаткові відомості щодо наявних кодеків
        можна отримати за допомогою параметра -oc help. Типовим значенням є local, за
        якого буде використано кодек, що відповідає поточним параметрам locale(5)

      -of, --output-format
        Форматує вихідний текст відповідно до вказаних правил форматування. Список
        доступних форматів можна отримати за допомогою параметра -of help. Типовим
        значенням є vcard.

      -of-opts, --output-format-options
        Додаткові параметри для обраного формату вихідних даних. Можуть бути обов’язковими
        або необов’язковими, залежно від формату. Список доступних параметрів формату
        можна переглянути за допомогою параметра -of-opts help.

    Додаткові параметри

      --match-case
        Враховувати регістр символів під час порівняння вхідного тексту з записами
        контактів.

      --nosave
        Виконати дії зі зміни відомостей, на зразок дій, що відповідають параметрам -A, -R
        або -M, лише у пам’яті комп’ютера, без запису цих змін до адресної книги.

ДІАГНОСТИКА

    Зазвичай, нульовий стан виходу означає успіх. Залежно від обраного режиму дій, ненульовий
    стан виходу означає певні негаразди з програмою.

    ADD

      1
        Спроба читання вхідного тексту була невдалою

      2
        Спроба створення відповідного запису контакту на основі вхідного тексту була
        невдалою, причиною може бути відсутність даних або помилковий формат даних для
        обраного вхідного формату.

      3
        Спроба збереження адресної книги була невдалою. Причиною цього може бути те, що
        інші програми блокують доступ до адресної книги.

    REMOVE

      1
        Спроба читання вхідного тексту була невдалою

      2
        Програмі не вдалося вилучити жодного запису з адресної книги. Причиною цього може
        бути невдала спроба обробки вхідних даних, неможливість знаходження відповідного
        запису контакту у адресній книзі або знаходження декількох записів контактів у
        адресній книзі. У останньому випадку повідомлення про помилку буде записано до
        stderr.

      3
        Спроба збереження адресної книги була невдалою. Причиною цього може бути те, що
        інші програми блокують доступ до адресної книги.

    MERGE

      1
        Спроба читання вхідного тексту була невдалою

      2
        Програмі не вдалося об’єднати вхідні дані з записом з адресної книги. Причиною
        цього може бути невдала спроба обробки вхідних даних, неможливість знаходження
        відповідного запису контакту у адресній книзі або знаходження декількох записів
        контактів у адресній книзі. У останньому випадку повідомлення про помилку буде
        записано до stderr.

      3
        Спроба збереження адресної книги була невдалою. Причиною цього може бути те, що
        інші програми блокують доступ до адресної книги.

      SEARCH, 1
        Спроба читання вхідного тексту була невдалою

      2
        Програмі не вдалося знайти відповідний запис контакту у адресній книзі. Причиною
        цього може бути невдала спроба обробки вхідного тексту або невдала спроба пошуку
        запису контакту у адресній книзі.

ПРИКЛАДИ

    Знайти записи контактів з рядком «Joe» у імені або адресі електронної пошти

      kabcclient -S Joe

    Виконати ті самі дії але з врахуванням регістру.

      kabcclient --match-case -S Joe

    Виконати ті самі дії, але прочитати вхідний текст з stdin.

      echo "Joe" | kabcclient --match-case -S

    Спробувати додати новий запис контакту на основі даних з форматованої адреси електронної
    пошти.

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Виконати ті самі дії, але цього разу насправді зберегти зміни до адресної книги.

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Вивести список доступних форматів вхідних даних.

      kabcclient -if help

    Вивести список всіх доступних форматів вихідної інформації.

      kabcclient -of help

    Вивести список всіх доступних параметрів для вихідного формату «email»

      kabcclient -of email -of-opts help

    Показати список всіх адрес електронної пошти всіх контактів, відомості яких містять слово
    «Marilyn»

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Вилучити всі контакти, які користувач обрав у діалозі вибору контактів.

      kabcclient --remove -if dialog

    Експортувати вибрані контакти до файла vCard (типовий формат вихідної інформації)

      kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

АВТОР

    Автором цієї сторінки довідки є Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>. Ви можете копіювати,
    розповсюджувати і/або змінювати цей документ за умов дотримання GNU General Public
    License, версії 2 або будь-якої пізнішої версії, оприлюдненої Free Software Foundation.

    У системах Debian повний текст GNU General Public License можна знайти у файлі
    /usr/share/common-licenses/GPL.

АВТОР

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Автор

Стільничне середовище KDE       8 вересня 2005 року             kabcclient(1)