Provided by: kgendesignerplugin_5.18.0-0ubuntu1_amd64 bug

kgendesignerplugi(1) KDE Frameworks: KDesignerPlugi kgendesignerplugi(1)


НАЗВА

    kgendesignerplugin - Програма для створення додатків віджетів для Qt(TM) Designer.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    kgendesignerplugin [ПАРАМЕТРИ...] файл

ОПИС

    Нетипові додатки віджетів для Qt(TM) Designer зазвичай мають стандартну структуру, класи,
    роботу яких забезпечує додаток, здебільшого надають статичну інформацію, а функція для
    створення екземпляра класу типово є простим викликом конструктора. За допомогою
    kgendesignerplugin розробники бібліотек, які створюють нові віджети, можуть створити такий
    додаток з усім стандартним кодом на основі простого файла опису у стилі ini.

    kgendesignerplugin вибирає загальноприйнятні типові значення для більшості параметрів,
    отже, зазвичай, потрібні лише мінімальні зміни у налаштуваннях.

ПАРАМЕТРИ

    -o файл
      Назва створеного програмою файла коду C++. Якщо назву не вказано, дані буде виведено
      до stdout.

    -n назва додатка
      Забезпечує сумісність із попередніми версіями. Типове значення для параметра
      PluginName у файлі вхідних даних.

    -g група
      Забезпечує сумісність із попередніми версіями. Типове значення для параметра
      DefaultGroup у файлі вхідних даних.

    --author
      Вивести дані щодо авторства програми.

    --license
      Вивести дані щодо умов ліцензування на програму.

    -h, --help
      Вивести короткий текст довідки.

    -v , --version
      Вивести дані щодо версії програми.

ФОРМАТ ФАЙЛІВ

    Файл вхідних даних є файлом налаштувань у стилі ini (якщо бути точнішим, то у форматі,
    підтримуваному бібліотекою KConfig), який містить опис набору віджетів. У ньому має бути
    розділ [Global], де наведено загальні відомості щодо додатка, та окремий розділ для
    кожного з віджетів, які має бути включено до додатка.

    У розділі [Global] може бути вказано такі записи:

    DefaultGroup
      Типове значення для запису Group у розділах класів (типове значення: "Custom", якщо не
      вказано параметра -g).

    Includes
      Список включень, відокремлених комами (типове значення: порожній). Зауважте, що тут не
      слід вказувати файли заголовків, які пізніше буде вказано у файлі; це лише спеціальні
      файли заголовків, які використовуватимуться лише самим додатком, якщо заголовки для
      класів, які надають можливість попереднього перегляду.

    PluginName
      Назва основного класу C++ у додатку (типове значення: WidgetsPlugin, якщо не вказано
      параметра -n).

    У кожного класу має бути власний розділ [ClassName], у якому мають бути такі записи:

    CodeTemplate
      Значення, яке повертає функція codeTemplate() додатка, яку буде позначено для
      наступного використання Qt(TM) Designer (типове значення: порожнє).

    ConstructorArgs
      Аргументи, які слід передати конструктору класу, вказаного за допомогою ImplClass; ці
      значення слід вказувати у дужках (типове значення: (parent)). Єдиною гарантовано
      доступною змінною є parent, тобто батьківський об’єкт QWidget, переданий Qt(TM)
      Designer.

      Цей запис буде проігноровано, якщо встановлено значення для CreateWidget.

    CreateWidget
      Код, потрібний для створення екземпляра віджета (типове значення: використовувати new
      для створення екземпляра класу, вказаного записом ImplClass, передавати аргументи,
      вказані за допомогою ConstructorArgs). Див. опис записів ImplClass та ConstructorArgs.

    DomXML
      Опис інтерфейсу користувача віджета у форматі XML (типове значення: типовий опис,
      створений на основі заголовків додатків Qt(TM) Designer).

    Group
      Група, у якій віджет буде показано у Qt(TM) Designer (типове значення: значення запису
      DefaultGroup у розділі [Global]).

    IconName
      Файл зображення або назва стандартної піктограми, яку слід використовувати як
      піктограму для цього віджета у списку віджетів Qt(TM) Designer (типове значення: файл
      PNG, назва якого збігається з назвою розділу без подвійних двокрапок, розташований у
      каталозі pics вбудованого файла ресурсів; приклад: :/pics/Foo.png у розділі [Foo] або
      :/pics/FooBar.png у розділі [Foo::Bar]).

    ImplClass
      Клас, який слід використовувати для створення екземпляра віджета для використання у
      Qt(TM) Designer (типове значення: назва розділу). Зауважте, що насправді це може бути
      не той клас, який було б створено остаточною програмою: той клас визначається у
      DomXML.

      Цей запис буде проігноровано, якщо встановлено значення для CreateWidget.

    IncludeFile
      Файл заголовків, який слід включити для використання цього віджета (типове значення:
      написана малими літерами назва розділу без двокрапок з дописаним «.h»; приклад: foo.h
      у розділі [Foo] або foobar.h у розділі [Foo::Bar]).

    IsContainer
      Визначає, чи містить цей віджет інші віджети (типове значення: false).

    ToolTip
      Підказка, яку буде показано у відповідь на затримування вказівника миші на віджеті у
      списку віджетів Qt(TM) Designer (типове значення: назва розділу з дописуванням «
      Widget»; приклад: Foo Widget у розділі [Foo]).

    WhatsThis
      Текст підказки «Що це?», пов’язаної з віджетом у Qt(TM) Designer (типове значення:
      назва розділу з дописаним « Widget»; приклад: Foo Widget у розділі [Foo]).

ПРИКЛАДИ

    Найпростіший файл опису може виглядати так:

      [Foo]
      ToolTip=Displays foos
      [Bar]
      ToolTip=Bar editor

    Зауважте, що у кожному класі має бути принаймні один встановлений ключ (у нашому прикладі
    використано ключ ToolTip), інакше запис класу буде проігноровано.

    Зазвичай, виникає потреба у зміні принаймні видимого користувачем тексту, тобто записів
    ToolTip, WhatsThis та Group. Крім того, варто також визначити назву додатка, щоб запобігти
    можливим конфліктам символів і не ускладнювати роботу засобів діагностики (самої програми
    та особи, яка шукає вади):

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Display

      [Foo]
      ToolTip=Displays bears
      WhatsThis=An image widget that displays dancing bears

      [Bar]
      ToolTip=Bar editor
      WhatsThis=An editor interface for bars for bears
      Group=Editing

    Якщо у вашій програмі використовуються окремі простори назв для різних класів або
    додаткові параметри, які слід передавати конструкторам, доведеться створити складніший
    файл. Приклад:

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Foo

      [Foo::Bar]
      ToolTip=Displays bars
      WhatsThis=A widget that displays bars in a particular way
      IncludeFile=foo/bar.h
      IconName=:/previews/bar.png

      [Foo::Baz]
      IncludeFile=foo/baz.h
      ConstructorArgs=(Foo::Baz::SomeOption, parent)
      Group=Foo (Special)
      IsContainer=true
      IconName=:/previews/baz.png

    Іноді, у дуже складних віджетах потрібна особлива реалізація «класу попереднього
    перегляду» для використання у Qt(TM) Designer; це може бути підклас справжнього віджета,
    лише з деякими додатковими налаштуваннями, або зовсім відмінна від нього реалізація.

      [Global]
      Includes=foopreviews.h

      [FancyWidget]
      ImplClass=FancyWidgetPreview

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

    http://qt-project.org/doc/qt-5/designer-creating-custom-widgets.html
      Документація з Qt(TM) Designer щодо створення додатків для нетипових віджетів.

ВАДИ

    Для повідомлень про вади, будь ласка, використовуйте bugs.kde.org[1], не надсилайте ці
    повідомлення безпосередньо авторам.

АВТОРИ

    Richard Johnson <rjohnson@kde.org>
      Авторство початкової версії документації.

    Alex Merry <alexmerry@kde.org>
      Оновлена документація для KDE Frameworks 5.

ПРИМІТКИ

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org

KDE Frameworks Frameworks 5.0 28 травня 2014 року kgendesignerplugi(1)