Provided by: libguestfs-tools_1.32.2-4ubuntu2_amd64 bug

НАЗВА

    virt-alignment-scan — перевірити вирівнювання розділів віртуальної машини

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-alignment-scan [--параметри] -d назва_домену

    virt-alignment-scan [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

    virt-alignment-scan [--параметри]

ОПИС

    Під час встановлення застарілих операційних систем засоби розподілу диска можуть
    розташувати розділ на секторі з помилковим вирівнюванням відносно системи зберігання даних
    (типово, перший розділ починається з сектора 63). Розділи з помилковим вирівнюванням
    можуть призвести до неоптимальної кількості запитів щодо виведення та введення даних від
    операційної системи.

    Програма virt-alignment-scan виконує перевірку вирівнювання розділів у віртуальних машинах
    та образів дисків і повідомляє вам, якщо буде виявлено помилки вирівнювання.

    У поточній версії не передбачено програми для виправлення помилок, пов’язаних з
    вирівнюванням. Ви можете лише перевстановити гостьову операційну систему. У цьому
    документі можна знайти короткі описи помилок та можливі шляхи усування цих помилок:
    http://media.netapp.com/documents/tr-3747.pdf

ВИВЕДЕННЯ

    Щоб запустити цю програму безпосередньо для образу диска, скористайтеся параметром -a:

    $ virt-alignment-scan -a winxp.img
    /dev/sda1    32256     512  bad (alignment < 4K)

    $ virt-alignment-scan -a fedora16.img
    /dev/sda1   1048576     1024K  ok
    /dev/sda2   2097152     2048K  ok
    /dev/sda3  526385152     2048K  ok

    Щоб запустити програму на гостьовій системі, відомій libvirt, скористайтеся параметром -d
    і, можливо, параметром -c:

    # virt-alignment-scan -d RHEL5
    /dev/sda1    32256     512  bad (alignment < 4K)
    /dev/sda2  106928640     512  bad (alignment < 4K)

    $ virt-alignment-scan -c qemu:///system -d Win7TwoDisks
    /dev/sda1   1048576     1024K  ok
    /dev/sda2  105906176     1024K  ok
    /dev/sdb1    65536      64K  ok

    Щоб виконати сканування всіх доменів libvirt, віддайте команду virt-alignment-scan без
    параметрів -a та -d.

    # virt-alignment-scan
    F16x64:/dev/sda1   1048576     1024K  ok
    F16x64:/dev/sda2   2097152     2048K  ok
    F16x64:/dev/sda3  526385152     2048K  ok

    Дані буде виведено у форматі 4 або більшої кількості стовпчиків, відокремлених пробілами.
    Якщо ви маєте намір обробляти ці дані якоюсь програмою, до уваги слід брати лише перші 4
    стовпчики. Ось ці стовпчики:

    стовпчик 1
      Назва пристрою і розділу (наприклад, /dev/sda означає перший розділ на першому
      блоковому пристрої).

      У пунктах списків всіх доменів libvirt (без вказаного параметра -a або -d) записи у
      цьому стовпчику матимуть префікс назви libvirt або UUID (якщо вказано --uuid).
      Приклад: "WinXP:/dev/sda1"

    стовпчик 2
      позиція початку розділу у байтах

    стовпчик 3
      вирівнювання у байтах або кілобайтах (наприклад 512 або "4K")

    стовпчик 4
      "ok", якщо вирівнювання є оптимальним з огляду на швидкодію, або "bad", якщо
      вирівнювання може призвести до проблем зі швидкодією

    стовпчик 5 і далі
      додаткові пояснення у довільному форматі.

    Код виходу програми залежить від того, чи буде знайдено розділи з помилковим
    вирівнюванням. Див. розділ "СТАН ВИХОДУ" нижче.

    Якщо вам потрібен лише код виходу без виведення даних, скористайтеся параметром -q.

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-alignment-scan --format=raw -a disk.img

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-cat --format=raw -a disk.img --format -a another.img file

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    -P кількість_потоків
      З версії libguestfs 1.22 у virt-alignment-scan передбачено обробку у декілька потоків
      і паралельне вивчення гостьових систем. Типово кількість потоків виконання, що
      використовуються, вибирається на основі доступного обсягу вільної пам’яті на час
      запуску virt-alignment-scan. Ви можете примусово наказати virt-alignment-scan
      використовувати не більше за "кількість_потоків" за допомогою параметра -P.

      Зауважте, що -P 0 означає автоматичне визначення, а -P 1 означає використання одного
      потоку виконання.

    -q
    --quiet
      Не виводити ніяких даних. Просто встановити значення коду виходу (див. "СТАН ВИХОДУ"
      нижче).

    --uuid
      Виводити UUID замість назв. Корисно для слідкування за гостьовою системою, навіть
      після перенесення або перейменування, або якщо дві гостьові системи мають однакові
      назви.

      Цей параметр застосовується лише для побудови списку всіх доменів libvirt (якщо не
      вказано параметрів -a і -d).

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИРІВНЮВАННЯ

    Operating systems older than Windows 2008 and Linux before ca.2010 place the first sector
    of the first partition at sector 63, with a 512 byte sector size. This happens because of
    a historical accident. Drives have to report a cylinder / head / sector (CHS) geometry to
    the BIOS. The geometry is completely meaningless on modern drives, but it happens that
    the geometry reported always has 63 sectors per track. The operating system therefore
    places the first partition at the start of the second "track", at sector 63.

    When the guest OS is virtualized, the host operating system and hypervisor may prefer
    accesses aligned to one of:

    •  512 байти

      if the host OS uses local storage directly on hard drive partitions, and the hard
      drive has 512 byte physical sectors.

    •  4 кілобайтів

      for local storage on new hard drives with 4Kbyte physical sectors; for file-backed
      storage on filesystems with 4Kbyte block size; or for some types of network-attached
      storage.

    •  64 кілобайтів

      for high-end network-attached storage. This is the optimal block size for some NetApp
      hardware.

    •  1 мегабайт

      див. "ВИРІВНЮВАННЯ РОЗДІЛІВ НА ПОЗНАЧКИ 1 МБ" нижче.

    Partitions which are not aligned correctly to the underlying storage cause extra I/O. For
    example:

               розділ#63
               ┌──────────────────────────┬ ─ ─ ─ ─
               │     блок       │
               │гостьової файлової системи│
     ─ ┬──────────────────┴──────┬───────────────────┴─────┬ ─ ─
      │ блок основної системи │ блок основної системи │
      │             │             │
     ─ ┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴ ─ ─

    In this example, each time a 4K guest block is read, two blocks on the host must be
    accessed (so twice as much I/O is done). When a 4K guest block is written, two host
    blocks must first be read, the old and new data combined, and the two blocks written back
    (4x I/O).

  LINUX HOST BLOCK AND I/O SIZE
    New versions of the Linux kernel expose the physical and logical block size, and minimum
    and recommended I/O size.

    Для типового жорсткого диска з 512-байтовими секторами:

    $ cat /sys/block/sda/queue/hw_sector_size
    512
    $ cat /sys/block/sda/queue/physical_block_size
    512
    $ cat /sys/block/sda/queue/logical_block_size
    512
    $ cat /sys/block/sda/queue/minimum_io_size
    512
    $ cat /sys/block/sda/queue/optimal_io_size
    0

    Для нових звичайних жорстких дисків з секторами у 4 кБ:

    $ cat /sys/block/sda/queue/hw_sector_size
    4096
    $ cat /sys/block/sda/queue/physical_block_size
    4096
    $ cat /sys/block/sda/queue/logical_block_size
    4096
    $ cat /sys/block/sda/queue/minimum_io_size
    4096
    $ cat /sys/block/sda/queue/optimal_io_size
    0

    Для NetApp LUN:

    $ cat /sys/block/sdc/queue/logical_block_size
    512
    $ cat /sys/block/sdc/queue/physical_block_size
    512
    $ cat /sys/block/sdc/queue/minimum_io_size
    4096
    $ cat /sys/block/sdc/queue/optimal_io_size
    65536

    The NetApp allows 512 byte accesses (but they will be very inefficient), prefers a minimum
    4K I/O size, but the optimal I/O size is 64K.

    Щоб дізнатися більше про призначення цих чисел, ознайомтеся зі сторінкою
    http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/newstorage-iolimits.html

    [Thanks to Matt Booth for providing 4K drive data. Thanks to Mike Snitzer for providing
    NetApp data and additional information.]

  ВИРІВНЮВАННЯ РОЗДІЛІВ НА ПОЗНАЧКИ 1 МБ
    Microsoft picked 1 MB as the default alignment for all partitions starting with Windows
    2008 Server, and Linux has followed this.

    Assuming 512 byte sectors in the guest, you will now see the first partition starting at
    sector 2048, and subsequent partitions (if any) will start at a multiple of 2048 sectors.

    1 MB alignment is compatible with all current alignment requirements (4K, 64K) and
    provides room for future growth in physical block sizes.

  ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРІВНЮВАННЯ
    virt-resize(1) can change the alignment of the partitions of some guests. Currently it
    can fully align all the partitions of all Windows guests, and it will fix the bootloader
    where necessary. For Linux guests, it can align the second and subsequent partitions, so
    the majority of OS accesses except at boot will be aligned.

    Another way to correct partition alignment problems is to reinstall your guest operating
    systems. If you install operating systems from templates, ensure these have correct
    partition alignment too.

    Для старіших версій Windows корисні відомості можна знайти у цьому документі NetApp:
    http://media.netapp.com/documents/tr-3747.pdf

    For Red Hat Enterprise Linux ≤ 5, use a Kickstart script that contains an explicit %pre
    section that creates aligned partitions using parted(8). Do not use the Kickstart "part"
    command. The NetApp document above contains an example.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає:

    •  0

      успішне завершення, всі розділи вирівняно на ≥ 64 кБ для отримання найкращої швидкодії

    •  1

      під час сканування образу диска або гостьової системи сталася помилка

    •  2

      successful exit, some partitions have alignment < 64K which can result in poor
      performance on high end network storage

    •  3

      successful exit, some partitions have alignment < 4K which can result in poor
      performance on most hypervisors

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-filesystems(1), virt-rescue(1), virt-resize(1),
    http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2011

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    •  The version of libguestfs.

    •  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    •  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    •  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.