Provided by: libguestfs-tools_1.32.2-4ubuntu2_amd64 bug

НАЗВА

    virt-cat — показ файлів у віртуальній машині

КОРОТКИЙ ОПИС

    virt-cat [--параметри] -d назва_домену файл [файл...]

    virt-cat [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...] файл [файл...]

    Застарілий стиль:

    virt-cat назва_домену файл

    virt-cat диск.img файл

ОПИС

    "virt-cat" — інструмент командного рядка для показу вмісту "файла", який зберігається у
    вказаній віртуальній машині (або образі диска).

    Ви можете вказати декілька назв файлів. Вміст таких файлів буде об’єднано. Назви файлів
    слід вказувати повністю (разом зі шляхом), починаючи з кореневого каталогу (тобто назва
    має починатися з «/»).

    "virt-cat" можна скористатися для пришвидшення перегляду файла. Для редагування даних слід
    користуватися "virt-edit". Для виконання складніших дій можна скористатися програмою
    guestfish(1) (див. "USING GUESTFISH" нижче).

ПРИКЛАДИ

    Display /etc/fstab file from inside the libvirt VM called "mydomain":

    virt-cat -d mydomain /etc/fstab

    Пошук нещодавно встановлених пакунків:

    virt-cat -d mydomain /var/log/yum.log | tail

    Визначення користувачів, які працюють у віртуальній машині:

    virt-cat -d mydomain /var/run/utmp > /tmp/utmp
    who /tmp/utmp

    або тих, які у ній працювали:

    virt-cat -d mydomain /var/log/wtmp > /tmp/wtmp
    last -f /tmp/wtmp

ПАРАМЕТРИ

    --help
      Показати коротку довідку.

    -a файл
    --add файл
      Add file which should be a disk image from a virtual machine. If the virtual machine
      has multiple block devices, you must supply all of them with separate -a options.

      Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово
      використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

    -a адреса
    --add адреса
      Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).

    -c адреса
    --connect адреса
      Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено,
      з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

      Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде
      використовуватися взагалі.

    -d гість
    --domain гість
      Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна
      використовувати замість назв.

    --echo-keys
      When prompting for keys and passphrases, virt-cat normally turns echoing off so you
      cannot see what you are typing. If you are not worried about Tempest attacks and
      there is no one else in the room you can specify this flag to see what you are typing.

    --format=raw|qcow2|..
    --format
      Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска.
      Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у
      наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає
      програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

      Приклад:

      virt-cat --format=raw -a disk.img file

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для
      disk.img.

      virt-cat --format=raw -a disk.img --format -a another.img file

      примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg
      і повернення до автоматичного визначення для another.img.

      Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі,
      вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна
      уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем
      (CVE-2010-3851).

    --keys-from-stdin
      Read key or passphrase parameters from stdin. The default is to try to read
      passphrases from the user by opening /dev/tty.

    -m пристрій[:точка_монтування[:параметри[:тип_файлової_системи]]]
    --mount пристрій[:точка_монтування[:параметри[:тип_файлової_системи]]]
      Змонтувати названий розділ або логічний том до вказаної точки монтування.

      If the mountpoint is omitted, it defaults to /.

      Specifying any mountpoint disables the inspection of the guest and the mount of its
      root and all of its mountpoints, so make sure to mount all the mountpoints needed to
      work with the filenames given as arguments.

      If you don't know what filesystems a disk image contains, you can either run guestfish
      without this option, then list the partitions, filesystems and LVs available (see
      "list-partitions", "list-filesystems" and "lvs" commands), or you can use the
      virt-filesystems(1) program.

      The third (and rarely used) part of the mount parameter is the list of mount options
      used to mount the underlying filesystem. If this is not given, then the mount options
      are either the empty string or "ro" (the latter if the --ro flag is used). By
      specifying the mount options, you override this default choice. Probably the only
      time you would use this is to enable ACLs and/or extended attributes if the filesystem
      can support them:

      -m /dev/sda1:/:acl,user_xattr

      Using this flag is equivalent to using the "mount-options" command.

      The fourth part of the parameter is the filesystem driver to use, such as "ext3" or
      "ntfs". This is rarely needed, but can be useful if multiple drivers are valid for a
      filesystem (eg: "ext2" and "ext3"), or if libguestfs misidentifies a filesystem.

    -v
    --verbose
      Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.

    -V
    --version
      Показати дані щодо версії і завершити роботу.

    -x Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

ПАРАМЕТРИ КОМАНДНОГО РЯДКА У ФОРМАТІ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ

    У попередніх версіях virt-cat можна було використовувати або

    virt-cat диск.img [диск.img ...] файл

    або

    virt-cat назва_гостьової_системи файл

    whereas in this version you should use -a or -d respectively to avoid the confusing case
    where a disk image might have the same name as a guest.

    З міркувань зворотної сумісності передбачено підтримку запису параметрів у застарілому
    форматі.

ФАЙЛИ ЖУРНАЛІВ

    To list out the log files from guests, see the related tool virt-log(1). It understands
    binary log formats such as the systemd journal.

ШЛЯХИ У WINDOWS

    "virt-cat" has a limited ability to understand Windows drive letters and paths (eg.
    E:\foo\bar.txt).

    Тоді і лише тоді, коли у гостьовій системі працює Windows:

    •  Drive letter prefixes like "C:" are resolved against the Windows Registry to the
      correct filesystem.

    •  Any backslash ("\") characters in the path are replaced with forward slashes so that
      libguestfs can process it.

    •  The path is resolved case insensitively to locate the file that should be displayed.

    Відомі певні недоліки програми:

    •  Перехід за деякими символічними посиланнями NTFS може здійснюватися з помилками.

    •  NTFS junction points that cross filesystems are not followed.

ВИКОРИСТАННЯ GUESTFISH

    guestfish(1) is a more powerful, lower level tool which you can use when "virt-cat"
    doesn't work.

    Using "virt-cat" is approximately equivalent to doing:

    guestfish --ro -i -d назва_домену download файл -

    where "domname" is the name of the libvirt guest, and "file" is the full path to the file.
    Note the final "-" (meaning "output to stdout").

    The command above uses libguestfs's guest inspection feature and so does not work on
    guests that libguestfs cannot inspect, or on things like arbitrary disk images that don't
    contain guests. To display a file from a disk image directly, use:

    guestfish --ro -a диск.img -m /dev/sda1 download файл -

    where disk.img is the disk image, /dev/sda1 is the filesystem within the disk image, and
    "file" is the full path to the file.

СТАН ВИХОДУ

    Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо
    сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

    guestfs(3), guestfish(1), virt-copy-out(1), virt-edit(1), virt-log(1), virt-tar-out(1),
    http://libguestfs.org/.

АВТОР

    Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    © Red Hat Inc., 2010–2012

LICENSE

BUGS

    To get a list of bugs against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    To report a new bug against libguestfs, use this link:
    https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

    When reporting a bug, please supply:

    •  The version of libguestfs.

    •  Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)

    •  Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.

    •  Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug
      report.