Provided by: wammu_0.40-1_all bug

NÁZOV

    wammu - program pre správu záznamov vo vašom mobilnom telefóne

SYNTAX

    wammu [parametre]

POPIS

    Táto manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je grafické užívateľské
    rozhranie pre Gammu.

PARAMETRE

    Tento program prijíma parametre podobne ako mnoho ďalších GNU programov, kde sú dlhé
    parametre uvedené dvomi pomlčkami (`-'). Popis parametrov je uvedený nižšie.

    -h, --help
       Zobrazí prehľad parametrov.

    -v, --version
       Zobrazí verziu programu.

    -l, --local-locales
       Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových. Toto je užitočné hlavne
       pri testovaní alebo pri spúšťaní bez inštalácie.

    -i, --info
       Zobrazí informácie o pripojení k telefónu a pokúsi sa k nemu pripojiť a zobraziť
       základné informácie o ňom. Tento parameter nepoužíva GUI.

    -d, --debug
       Zapne vypisovanie ladiacich informácií na štandardný chybový výstup. Funguje ako s
       GUI tak s --info.

LICENCIA

    Program je vydaný pod GNU/GPL verzie 2.

HLÁSENIE CHÝB

    V programe je určite mnoho chýb a ak ich nehlásite, budeme radi. Prosím nezabudnite do
    hlásenia napísať dôležité informácie (napr. zobrazenú chybu alebo ladiaci výstup). Chyby
    môžete zadávať na <http://bugs.wammu.eu/>.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

    Viac informácií nájdete na stránkach programu: <http://sk.wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu-configure(1)

AUTOR

    Michal Čihař <michal@cihar.com>

COPYRIGHT

    Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <michal@cihar.com>