Provided by: xfce4-terminal_0.6.3-2ubuntu1_amd64 bug

NAME

    xfce4-terminal - Емулятор терміналу для Xfce

Синопсис

    xfce4-terminal [ОПЦІЇ...]

Опис

    xfce4-terminal всі знають як емулятор терміналу для X, часто також говорять просто
    "термінал" або "шелл". Він такий самий як старомодний текстовий інтерфейс, але також може
    ділити екран з будь-якою графічною програмою. Користувачі WIndows можуть бути вже знайомі
    з командною стрічкою MS-DOS, яка має аналогічні функції, пропонуючи командну стрічку DOS
    для Windows, однак потрібно зазначити, що інтерфейс командної стрічки UNIX пропонує
    набагато більші можливості і простоту використання, ніж DOS."

    xfce4-terminal емулює програму xterm, розроблену через X Consortium. В свою чергу xterm
    емулює термінал DEC VT102 і також підтримує escape-комбінації клавіш терміналу DEC VT220.
    Escape-комбінації клавіш - це послідовність символів, що починаються з символа Esc.
    xfce4-terminal розуміє всі комбінації, які використовуються терміналами VT102 та VT220 для
    таких функцій, як позиціювання курсора і очищення екрану.

Опції

  Коротко про опції
    Тут є опис всіх опцій, погрупованих по типу. Пояснення містяться в наступному розділі.

    Загальні опції
      -h, --help; -V, --version; --disable-server; --default-display=дисплей;
      --default-working-directory=тека

    Вікно або роздільники вкладок
      --tab; --window

    Опції вкладки
      -x, --execute; -e, --command=команда; --working-directory=тека; -T, --title=назва; -H,
      --hold

    Опції вікна
      --display=дисплей; --drop-down; --geometry=геометрія; --role=роль;
      --startup-id=стрічка; -I, --icon=іконка; --fullscreen; --maximize; --show-menubar,
      --hide-menubar; --show-borders, --hide-borders; --show-toolbar, --hide-toolbar

  Загальні опції
    -h, --help
      Список різних опцій командної стрічки, що підтримуються xfce4-terminal і вийти

    -V, --version
      Показати інформацію про версію і вийти

    --disable-server
      Не реєструвати з D-BUS сесією

    --color-table
      Показує коди кольорів

    --default-display=дисплей
      Типовий дисплей X для використання.

    --default-working-directory=тека
      Встановити параметр directory як типову робочу теку для терміналу

  Вікно або роздільники вкладок
    --tab
      Відкрити нову вкладку в останньо визначеному вікні; можна вказати більше ніж одну з
      цих опцій.

      Якщо викорстати це як перший параметр, без розділювачів --window, тоді останнє вікно
      буде ще раз використане.

    --window
      Відкрити нове вікно що містить одну вкладку; можна вказати більше ніж одну з цих
      опцій.

  Опції вкладки
    -x, --execute
      Запустити нагадування командної стрічки всередині терміналу

    -e, --command=команда
      Запустити команду всередині терміналу

    --working-directory=тека
      Встановити параметр directory як робочу теку для терміналу

    -T, --title=назва
      Встановлення title як початкової назви вікна терміналу

    -H, --hold
      Не закривати вікно терміналу після закінчення дочірнього процесу

  Опції вікна
    --display=дисплей
      Дисплей X для використання з останньо вказаним вікном.

    --drop-down
      Will start the window in drop-down mode (also called a Quake-style terminal). This
      will only apply to the first window started with this option. It is advised to bind
      this to a shortcut in the keyboard preferences.

    --geometry=геометрія
      Налаштувати розміри останнього вказаного вікна до геометрії. Прочитайте X(7) для
      отримання більше інформації, як вказувати розміри вікон.

    --role=роль
      Задати роль останнього вказаного вікна. Застосовується тільки до одного вікна і може
      бути вказано відразу для кожного вікна, яке Ви створюєте з командної стрічки. В
      основному використовується для управління сесіями xfce4-terminal

    --startup-id=стрічка
      Показує ідентифікатор запуску востаннє вказаного вікна. Використовується для передачі
      ідентифікатора запуску для сервісу D-BUS.

    -I, --icon=іконка
      Встановити іконку терміналу як назву іконки або файлу

    --fullscreen
      Встановлює повноекранний режим для востаннє вказаного вікна; застосовується тільки до
      одного вікна; можна застосувати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з
      командного рядка.

    --maximize
      Встановлює максимізований режим для востаннє вказаного вікна; застосовується тільки до
      одного вікна; можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного
      рядка.

    --show-menubar
      Включає панель меню для востаннє вказаного вікна. Можна вказати воднораз для кожного
      вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

    --hide-menubar
      Виключає панель для востаннє вказаного вікна. Можна вказати відразу для кожного вікна,
      яке Ви створите з командної стрічки.

    --show-borders
      Включає обрамлення вікна для востаннє вказаного вікна. Застосовується тільки до одного
      вікна. Можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

    --hide-borders
      Виключає обрамлення вікна для востаннє вказаного вікна. Застосовується тільки до
      одного вікна. Можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного
      рядка.

    --show-toolbar
      Turn on the toolbar for the last-specified window. Applies to only one window. Can be
      specified once for each window you create from the command line.

    --hide-toolbar
      Turn off the toolbar for the last-specified window. Applies to only one window. Can be
      specified once for each window you create from the command line.

Приклади

    xfce4-terminal --geometry 80x40 --command mutt --tab --command mc
      Відкриває нове вікно терміналу з розміром 80 колонок і 40 рядками і двома вкладками в
      ньому, де в першій вкладці запускається команда mutt, а в другій команда mc.

Середовище

    xfce4-terminal uses the Basedir Specification as defined on Freedesktop.org[1] to locate
    its data and configuration files. This means that file locations will be specified as a
    path relative to the directories described in the specification.

    ${XDG_CONFIG_HOME}
      перша базова тека для пошуку конфігураційних файлів. Типово встановлено ~/.config/.

    ${XDG_CONFIG_DIRS}
      Двокрапка розділяє список базових тек, що містять дані конфігурації. По замовчуванню
      програма спочатку шукає в ${sysconfdir}/xdg/. Значення ${sysconfdir} залежить від того
      способу створення програми і часто може бути /etc/ для бінарних пакунків.

    ${XDG_DATA_HOME}
      Коренева тека для всіх специфічних файлів користувача. Типово встановлено
      ~/.local/share/.

    ${XDG_DATA_DIRS}
      Список тек з налаштуваннями, відносно яких будуть шукатися файли даних на додаток до
      базової теки ${XDG_DATA_HOME}. Теки в списку повинні бути відділені двокрапкою.

Файли

    ${XDG_CONFIG_DIRS}/xfce4/terminal/terminalrc
      Це є місце знаходження файлу конфігурації, що містить налаштування, які контролюють
      вигляд програми xfce4-terminal.

Гляньте також

    bash(1), X(7)

AUTHORS

    Nick Schermer <nick@xfce.org>
      Розробник

    Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
    Розробник програми, ос-циляції, Розробка системи,
      Розробник

NOTES

    1. Freedesktop.org
      http://freedesktop.org/