Provided by: wesnoth-1.12-server_1.12.5-1_amd64 bug

НАЗВА

    wesnothd - мережний демон мультиплеєру Битви за Веснот

ОГЛЯД

    wesnothd [-dv] [-c шлях] [-p порт] [-t число] [-T число]
    wesnothd -V

ОПИС

    Управління   багатокористувацькими   іграми   Битви   за   Веснот.   Див.
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration щоб дізнатися які команди сервер може
    приймати через клієнт wesnoth (/query ...) або firo.

ОПЦІЇ

    -c шлях, --config шлях
       вказує де розміщений конфігураційний файл wesnothd. Див. ПАРАМЕТРИ СЕРВЕРА нижче
       для опису синтаксису. Ви можете перезавантажити файл параметрів відправивши сигнал
       SIGHUP серверному процесу.

    -d, --daemon
       стартує wesnothd резидентно.

    -h, --help
       повідомляє, що роблять параметри командного рядка.

    --log-рівень=домен1,домен2,...
       встановити рівень серйозності налагоджувальних доменів. all відповідає будь-якому
       домену.  Доступні  рівні:  error, warning, info, debug.  За  замовчуванням
       використовується рівень error, а для домену server - рівень info.

    -p порт, --port порт
       прив'язує сервер до зазначеного порту. Якщо порт не вказаний, використовується порт
       15000.

    -t число, --threads число
       встановити максимальну кількість робочих потоків для мережевого вводу-виводу n
       (типовое 5, макс: 30).

    -T число, --max-threads число
       встановити максимальну кількість створюваних робочих потоків. Якщо заданий 0, то
       обмежень немає (типово: 0).

    -V, --version
       показати версію та вийти.

    -v, --verbose
       вмикає журнал налагодження.

ПАРАМЕТРИ СЕРВЕРА

  Узагальнений синтаксис:
    [тег]

       ключ="значення"

       ключ="значення,значення,..."

    [/тег]

  Глобальні ключі:
    allow_remote_shutdown
       Якщо встановлено no (типово), запити вимкнення та переапуску (shut_down і restart)
       будуть проігноровані, тільки якщо вони не прийшли з fifo. Вкажіть yes щоб дозволити
       віддалене вимикання адміністратором через /query.

    ban_save_file
       Повний або відносний шлях до файлу (в форматі gzip), який сервер може читати і
       записувати. Бани будуть зберігатися тут і завантажуватися при старті сервера.

    compress_stored_rooms
       Визначає, чи файл кімнат повинен бути прочитаний та записаний в стислому вигляді.
       Типово - yes.

    connections_allowed
       К-сть дозволених під'єднань з однієї IP-адреси. 0 значить необмежено. (типове: 5)

    disallow_names
       Імена/ніки, які не приймаються сервером. Підтримуються шаблони підстановки * та ?.
       Також дивіться glob(7). Стандартні значення (використовуються, якщо нічого не
       зазначено):: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Шлях до fifo, до якого ви можете відголошувати команди сервера (так само, як /query
       ... з wesnoth). Якщо не вказано, скидається до шляху, визначеного під час
       компіляції (типово: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Кількість дозволених повідомлень за messages_time_period. (типово: 4)

    messages_time_period
       Відрізок часу (в секундах), протягом якого визначається флуд повідомлень. (типово:
       10 секунд)

    motd  Повідомлення дня.

    new_room_policy
       Визначає, хто може створювати нові кімнати на сервері. Доступні значення everyone,
       registered, admin та nobody, вони  дають  дають  дозвіл  відповідно  всім,
       зареєстрованим користувачам, адміністраторам або забороняє створення нових кімнат.
       Типове значення everyone.

    passwd Пароль для отримання прав адміністратора (через /query admin пароль).

    replay_save_path
       Директорія, де сервер зберігає повтори ігор. (Не забудьте косу риску / в кінці!)
       Типове значення `' що означає директорію з якої запущений wesnothd.

    restart_command
       Команда, яку використовує сервер, щоб запустити новий серверний процес за допомогою
       команди restart.  (Може  бути  заданий  лише  через  fifo.  Див.  параметр
       allow_remote_shutdown).

    room_save_file
       Шлях до файлу, в якому зберігаються дані кімнати. Цей файл читається при старті
       сервера і пишеться пізніше. Якщо порожній або не заданий, кімнати не завантажуються
       і не зберігаються.

    save_replays
       Визначає чи буде сервер автоматично зберігати повтори ігор (типово: false)

    versions_accepted
       Перелік версій, що сприймаються сервером, розділені комами. Підтримуються шаблони
       підстановки * and ?. (скидає на відповідну версію wesnoth)
       Приклад: versions_accepted="*" приймає рядок з будь-якою версією.

    user_handler
       Назва обробника користувачів для використання. В даний час доступні обробники
       користувачів  forum (для під'єднання wesnothd до бази форуму phpbb) і sample
       (приклад реалізації інтерфейсу обробника користувачів, якщо ви використовуєте його
       на чомусь реальному, ви божевільні). Типовим значенням є forum. Необхідно також
       додати секцію [user_handler], див. нижче.

  Глобальні теги:
    [redirect] Тег, який вказує перенаправлення на сервер для певної версії клієнта.

       host  Адреса сервера для перенаправлення.

       port  Порт для під'єднання.

       version
           Перелік версій для перенаправлення, розділених комами. При використанні
           шаблонів підстановки поводиться аналогічно versions_accepted.

    [ban_time] Тег, щоб задати зручні ключові слова для часових періодів тимчасового бану.

       name  Ім'я, що відповідає посиланню на час бану.

       time  Визначення тривалості часу. Формат: %d[%s[%d%s[...]]] де %s це s (секунди),
           m (хвилини), h (години), D (дні), M (місяці) чи Y (роки) а %d це число. Якщо
           формат не вказаний, передбачається що час вказано у хвилинах (m). Приклад:
           time="1D12h30m" призводить до бану на 1 день, 12 годин і 30 хвилин.

    [proxy] Тег вказує серверу працювати в якості проксі і передавати вхідні запити
    користувачів на вказаний сервер. Приймає ті ж ключі, що і [redirect].

    [user_handler] Налаштовує обробника користувачів. Доступні ключі відрізняються залежно від
    обробник, який встановлений ключем user_handler. Якщо в конфігурації відсутня секція
    [user_handler], сервер буде працювати без служби реєстрації ніків.

       db_host
           (for user_handler=forum) Назва хосту сервера бази даних

       db_name
           (for user_handler=forum) Назва бази даних

       db_user
           (for user_handler=forum) Ім'я користувача, під яким ввійти до бази даних

       db_password
           (for user_handler=forum) Пароль користувача

       db_users_table
           (for user_handler=forum) Назва таблиці де ваш phpbb форум зберігає дані про
           користувачів. Швидше за все це <префікс-таблиці>_users (e.g. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (for user_handler=forum) Назва таблиці в якій wesnothd буде зберігати його
           власну інформацію про користувачів. Ви повинні створити цю таблицю вручну,
           наприклад: CREATE TABLE <назва-таблиці>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4)
           NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (for user_handler=sample) Час, після якого зареєстрований нік видаляється (в
           днях).

    [mail] Налаштовує SMTP-сервер, через який обробник користувача може відправляти пошту. В
    даний час використовується лише прикладом обробника користувачів.

       server Назва хосту поштового сервера

       username
           Ім'я користувача, під яким ввійти до поштового сервера.

       password
           Пароль цього користувача.

       from_address
           Адреса для відповіді (reply-to) вашого листа.

       mail_port
           Порт, на якому працює ваш поштовий сервер. Типово це 25.

КОД ВИХОДУ

    Якщо сервер закінчив роботу правильно, код виходу рівний 0. Код виходу 2 означає що в
    параметрах командного рядка були помилки.

АВТОР

    Написана Девідом Уайтом (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Відредагована Нільсом
    Кнойпером  (Nils  Kneuper)  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>    та   Томасом   Баумхауером   (Thomas   Baumhauer)
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Початковий  автор  сторінки  -  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Загляньте на офіційну сторінку: http://www.wesnoth.org/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

    Copyright © 2003-2013 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Це Вільне Програмне Забезпечення; воно ліцензоване під ліцензією GPL версії 2, що
    опублікована Free Software Foundation. Гарантії НЕ надаються; ні щодо ПРОДАЖУ, ні щодо
    ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ.

ДИВ. ТАКОЖ

    wesnoth(6).