Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

НАЗВА

    qtoptions - Загальні параметри командного рядка для всіх програм, заснованих на наборі
    інструментів Qt

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    Програма Qt [Загальні параметри Qt]

ПАРАМЕТРИ

    Для всіх програм на Qt(TM) можна застосовувати такі параметри:

    --display назва_дисплея
      Використовувати дисплей сервера X з назвою назва_дисплея.

    --session ідентифікатор_сеансу
      Відновити програму сеансу з вказаним ідентифікатором ідентифікатор_сеансу.

    --cmap
      Встановлює особливу карту кольорів для програми на 8-бітовому дисплеї.

    --ncols число
      Обмежує кількість кольорів, виділених у кубі кольорів на 8-бітовому дисплеї, якщо
      програма використовує специфікацію кольорів QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Повідомляє Qt(TM), що йому ніколи не слід перехоплювати керування мишею або
      клавіатурою.

    --dograb
      Запуск у засобі для налагоджування може спричинити неявне визначення параметра
      --nograb, щоб запобігти цьому, скористайтеся параметром --dograb.

    --sync
      Перемикає програму у синхронний режим для налагоджування.

    --fn,--font назва_шрифту
      Визначає шрифт програми.

    --bg,--background колір
      Встановлює типовий колір тла і палітру програми (буде обчислено світлі і темні тони).

    --fg,--foreground колір
      Встановлює типовий колір переднього плану.

    --btn,--button колір
      Встановлює типовий колір кнопок.

    --name назва
      Встановлює назву програми.

    --title заголовок
      Встановлює заголовок вікна програми.

    --visual TrueColor
      Вказує програмі, що слід використовувати відображення TrueColor на 8-бітовому дисплеї.

    --inputstyle стиль_введення
      Встановлює стиль введення XIM (X Input Method (методу введення X)). Можливими
      значеннями є onthespot, overthespot, offthespot і root.

    --im сервер XIM
      Встановлює сервер XIM.

    --noxim
      Вимкнути XIM

    --reverse
      віддзеркалює все компонування віджетів

    --stylesheet файл.qss
      застосовує таблицю стилів Qt до віджетів програми

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

    kdeoptions(7)

АВТОРИ

    Автором сторінки довідника є Lauri Watts <lauri@kde.org>

АВТОР

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Автор.