Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kded4 - Фонова служба KDE — за потреби запускає оновлення бази даних Sycoca.

Короткий опис

    kded4 [--help] [Загальні параметри] [Параметри Qt] [Параметри KDE] [--check]

Опис

    Програма kded4 відповідає за створення файла sycoca, тобто двійкового кешу типів служб,
    типів MIME та служб для окремого користувача.

    Ця програма слідкує за каталогами, у яких містяться файли .desktop. Після того, як до
    такого каталогу буде додано або вилучено файл, програма зачекає 5 секунд (щоб відстежити
    послідовність оновлень), а потім запустить команду kbuildsycoca4 для оновлення бази даних
    sycoca.

    Перевіряє нові файли оновлень, тобто файли *.upd, які використовуються для оновлення
    файлів налаштувань користувачів у разі зміни формату файлів налаштувань. Для виконання
    оновлень запускається kconf_update.

    У разі зміни назви вузла вносить потрібні для нормальної роботи KDE і графічного сервера
    зміни, запускає kdontchangethehostname для внесення змін.

    Крім того, ці завдання завжди виконуються під час запуску kded4 з метою переконатися, що
    налаштування системи користувачем використано для роботи системи.

    Відповідає за запуск на вимогу модулів kded4 та модулів ініціалізації kded4, зокрема:

    Попереднє завантаження переглядача Konqueror
      Зменшує час запуску Konqueror/

    Нагляд за каталогами
      Спостереження за змінами у каталогах.

    Виявлення обладнання
      Інтерфейс користувача для сповіщень про події обладнання.

    Правила для сертифікатів SSL
      Надає налаштовані користувачем правила обробки сертифікатів SSL програмам.

    Налаштування проксі-сервера мережі
      Автоматичне визначення проксі-сервера.

    Кешування паролів
      Тимчасове кешування паролів. Може використовуватися, наприклад, для того, щоб сторінка
      з розпізнаванням на основі HTTP не запитувала вас про пароль для кожного посилання і
      для кожного зображення на сторінці. Паролі буде вилучено після завершення роботи KDE
      (на відміну від паролів KWallet).

    Правила доступу до звукових пристроїв
      Права доступу до звукової системи для програм.

    Піктограми «Вибраного»
      Зберігання піктограм вебсайтів.

    Керування дисплеєм
      Керує дисплеями та виводом відеоданих.

    Глечик з куками
      Зберігання кук мережі.

    Наглядач мережі
      Стежить за мережею і оновлює списки каталогів допоміжного засобу вводу-виводу
      network:/.

    Модуль Subversion
      Обробляє команди subversion, які надходять від програми для керування файлами або
      іншого програмного забезпечення.

    Стан мережі
      Слідкує за станом мережних інтерфейсів і надає сповіщення програмам, які
      використовують мережу.

    Фонова служба запису
      Спостерігає за повідомленнями від локальних користувачів, які надсилаються за
      допомогою write(1) або wall(1).

    Спостереження за областю сповіщення
      Стежить за програмами, які бажають використовувати засновану на D-Bus область
      сповіщення про стан.

    KMixD
      Служба мікшування KMixD

    Фонова служба системного лотка
      Стежить за програмами, які бажають використовувати заснований на D-Bus системний
      лоток.

    Фонова служба клавіатури
      Стежить за змінами стану клавіатури (вмиканням клавіатур, зміною розкладок).

    Сповіщення про зміну віддаленої адреси (URL)
      Надає сповіщення про зміну стану мережевих тек.

    Керування просторами дій
      Сервер керування діями Nepomuk

    Зміна монітора керування показом
      Сповіщає систему про обертання дисплея (якщо таке можливе)

    Сповіщення про вільне місце
      Попереджає, якщо у домашній теці залишається мало місця.

    Автоматичне монтування портативних пристроїв
      Автоматичне монтування пристроїв за вимогою.

    Модуль пошуку Nepomuk
      Допоміжний модуль KIO для забезпечення автоматичного оновлення списків пошуку Nepomuk.

    Керування живленням
      Керування та сповіщення про стан акумуляторів та живлення дисплея і процесора.

    Фонова служба дистанційного керування
      Виконує отримані за допомогою дистанційного керування команди.

    Керування сповіщенням про стан
      Керує службами інтерфейсів користувач для сповіщення про стан.

    Спостереження за службами DNS-SD
      Спостереження за службами DNS-SD мережі.

    Вилучення дисків
      Автоматичне демонтування та вилучення файлів пристроїв, після натискання на них кнопки
      виштовхування.

    Часовий пояс
      Надає доступ програмам до параметрів часового поясу системи.

    Ввід
      Служба «Ввід» виконує вказані дії у відповідь на натискання певних клавіш.

    Модулі ініціалізації можна увімкнути або вимкнути за допомогою програми systemsettings на
    сторінці Адміністрування системи > Запуск і вихід > Керування службами.

Загальні параметри

    --author
      Показати інформацію щодо автора.

    --help
      Показати довідку щодо параметрів.

    --help-all
      Показати всі параметри.

    --help-kde
      Показати параметри, що стосуються KDE.

    --help-qt
      Показати параметри, що стосуються Qt.

    --license
      Показує інформацію про умови ліцензування програми.

    -v --version
      Показати інформацію про версію

Параметри програми

    --check
      Перевіряти базу даних Sycoca лише один раз.

Використання

    Якщо виконати команду kded4 без параметрів у разі запущеної фонової служби, буде показано
    повідомлення:

      Фонову службу KDE (kded) вже запущено.

    Якщо запуск kded4 виконано у вигляді рядка kded4 --check, програма оновить sycoca KDE за
    допомогою програми kbuildsycoca4.

Прочитайте також

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

Вади

    У програми, ймовірно, багато вад. Скористайтеся адресою bugs.kde.org[1] для повідомлень
    про них.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org