Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdeinit4 - Засіб для запуску процесів у KDE.

Короткий опис

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+programs] | [programs]]

Опис

    kdeinit4 — це інструмент запуску процесів, який до певної міри схожий на знаменитий init,
    який використовується для завантаження UNIX. Цей інструмент виконує програми KDE і модулі,
    які завантажуються kdeinit (KLM), при цьому запускаючи їх у найефективніший спосіб.

    Використання kdeinit4 для запуску програм KDE у рази зменшує час, потрібний на запуск
    типової програми KDE, і значно зменшує споживання пам’яті.

    kdeinit4 скомпоновано з всіма бібліотеками, які можуть знадобитися стандартній програмі
    KDE. Ця методика значно пришвидшує запуск програм, оскільки за таких умов потрібно
    компонувати лише саму програму, тоді як у іншому випадку довелося б компонувати як
    програму, так і бібліотеки, які потрібні програмі для роботи.

Недоліки

    Процес програм, запущених за допомогою kdeinit4 називається «kdeinit4». Цю проблему до
    певної міри можна виправити, якщо змінити назву програму, яку показує команда ps. Але
    програми на зразок killall реагуватимуть лише на kdeinit4 як назву процесу. Щоб обійти ці
    труднощі, скористайтеся командою kdekillall (з kdesdk/scripts) для програм, запущених за
    допомогою kdeinit4.

Параметри

    --help
      Показати довідку щодо параметрів

    --no-fork
      Не розгалужувати програму, тобто не завершувати роботу до завершення всіх виконаних
      програм

    --no-kded
      Не запускати kded

    --suicide
      Припинити роботу, якщо більше не залишиться запущених програм KDE

    +programs
      запускає програми обробки запитів

    programs
      запускає програми без обробки запитів

Користування

    Звичайним способом запуску цієї програми є така команда, введена у відповідь на запрошення
    командного рядка: kdeinit4 program або kdeinit4 +program

Файли

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

Змінні середовища

    $HOME
      Вказує домашній каталог поточного користувача

    $KDE_HOME_READONLY
      Вказує, чи є домашній каталог поточного користувача придатним лише для читання

    $KDE_IS_PRELINKED
      Якщо встановлено, вказує kdeinit4, що програми KDE попередньо скомпоновано.

      (Попереднє компонування — це процес, який надає вам змогу пришвидшити процес
      динамічного компонування.)

    $KDE_DISPLAY
      Якщо встановлено, вказує kdeinit4, що запуск відбувається у стільничному середовищі
      KDE.

Прочитайте також

    kded, kdekillall

Вади

    У програми, ймовірно, багато вад. Скористайтеся адресою bugs.kde.org[1] для повідомлень
    про них.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org