Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Обгортка KDE для додатків служб Nepomuk.

Короткий опис

    nepomukservicestub [--help] [Загальні параметри] [Параметри Qt(TM)] [Параметри KDE]
             {Назва_служби}

Опис

    Команда nepomukservicestub запускає службу Nepomuk у власному процесі.

    Програма використовується nepomukserver для запуску всіх налаштованих служб Nepomuk.

Загальні параметри

    --author
      Показати інформацію щодо автора.

    --help
      Показати довідку щодо параметрів.

    --help-all
      Показати всі параметри.

    --help-kde
      Показати специфічні для KDE параметри

    --help-qt
      Показати специфічні для Qt параметри

    --license
      Показати інформацію про умови ліцензування програми.

    -v --version
      Показати інформацію про версію

Параметри програми

    Назва_служби
      Назва додатка служби, який слід запустити.

Прочитайте також

    nepomukserver(8)

Вади

    У програми, ймовірно, багато вад. Скористайтеся адресою bugs.kde.org[1] для повідомлень
    про них.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org