Provided by: hex-a-hop_0.0.20070315-8_amd64 bug

TÊN

    hex-a-hop - trờ chối đố dựa vào cái ngói hình sáu cạnh

TẢ

    Hex‐a‐hop là một trờ chối đố dựa vào cái ngói hình sáu cạnh. Thời gian không bị hạn chế,
    cũng không có yếu tố thời gian thật.

    Mục đích đơn giản là hủy mọi cái ngói hình sáu cạnh màu lục trên mỗi cấp trong 100 cấp.
    Lên cấp thì gặp kiểu ngói thêm mà làm cho lượt chơi khó hơn và thú vi hơn.

SỬ DỤNG

    Bạn có thể di chuyển con người chung quanh bảng chơi bằng phím Q,W,E,A,S,D, hoặc bằng vùng
    phím số. Hoặc bạn có thể sử dụng con chuột để nhấn vào ngói tới đó bạn muốn nhảy.

    Dùng phím U, phím xoá lùi hay cái nút bên phải trên chuột để hủy bước làm lỗi. Phím Esc
    (hay cái nút ở giữa trên chuột) sẽ hiển thị trình đơn cho phép bạn khởi chạy lại trong
    trường hợp không thể tiếp tục.

    Mục đích là bổ tất cả các cái ngói màu lục. Thường có thể bổ ngói bằng cách nhảy lên nó.
    Nó sẽ nứt khi bạn đến, rồi tan rã chỉ khi bạn nhảy ra. Hãy cố gắng tránh trường hợp đặt tự
    bẫy !

    Trong khi chơi, bạn sẽ thấy lời gọi ý và hướng dẫn về phương pháp chơi đúng. Dùng phím con
    trỏ hay nhấn vào mũi tên để cuộn qua trợ giúp. Trang trợ giúp thêm sẽ được hiển thị khi
    bạn tiến lên qua trò chơi, vì kiểu ngói mới sẽ cứ xuất hiện.

    Bạn có thể chọn cấp kế tiếp trên màn hình bản đồ. Cấp màu bạc đã được xoá trống. Cấp màu
    đen thì chưa xoá, còn sẵn sàng chơi.

    Thời hạn không bị hạn chế, cũng không có yếu tố thời gian thật, vậy bạn có thể chạy tự do.

XEM CŨNG

    Có thông tin thêm về trò chơi này trên trang chủ : http://www.aceinternet.co.uk/~mokona/

    Trong phiên bản Debian, dữ liệu trò chơi được cất giữ trong thư mục « $HOME/.hex-a-hop/ ».
    Chưa đặt biến môi trường $HOME thì nó dùng « /tmp/ » thay vào đó.

TÁC GIẢ

    Trò chơi này được Tom Beaumont tạo ; nó được phân phối dưới điều kiện của Giấy Phép Công
    Cộng GNU (GPL), hoặc phiên bản 2 của Giấy Phép, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.

                                           Hex‐a‐hop(6)