Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ascii-xfr - podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII

SKŁADNIA

    ascii-xfr -s|-r [-dnv] [-l linedelay] [-c characterdelay] filename

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Ascii-xfr Transferuje pliki w trybie ASCII. Oznacza to brak kontroli przepływu, brak sum
    kontrolnych i brak negocjacji nazwy pliku. Powinno się tego sposobu używać tylko w
    ostateczności.

    Protokół ASCII transferuje pliki linia-po-linii. Znak EOL (końca linii) jest transferowany
    jako CRLF. Podczas odbierania, znak CR jest odrywany z nadchodzącego pliku. Znak Control-Z
    (ASCII 26) sygnalizuje EOF (koniec pliku).

    Ascii-xfr podczas odczytu czyta z stdin, a podczas wysyłania zapisuje dane do stdout.
    Określona forma przekierowania wejścia lub wyjścia na urządzenie modemowe jest więc
    niezbędna do jakichkolwiek działań.

OPCJE

    -s   Wyślij plik.

    -r   Pobierz plik. Jedna z opcji -s lub -r musi być obecna.

    -d   Użyj Control-D (ASCII 4) jako znaku EOF.

    -n   Nie tłumacz CR na CRLF i odwrotnie.

    -v   Verbose: pokazuj statystyki transferu na stderr.

    -l milliseconds
       Podczas transmitowania, określa pauzę po każdej linii.

    -c milliseconds
       Podczas transmisji, określa pauzę po każdym znaku.

    file  Nazwa wysyłanego (lub odbieranego) pliku. Podczas odbierania, każdy istniejący plik
       o tej nazwie zostanie skrócony.

UŻYCIE Z MINICOMEM

    Jeśli chcesz wołać ten program z minicoma(1), uruchom go i przejdź do menu Options
    (opcje). Wybierz File transfer protocols (protokoły transferu plików). Dodaj następujące
    linie, np. jako protokoły I i J.

    I Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -sv  Y  U  N  Y
    J Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -rv  Y  D  N  Y

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    minicom(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 ascii-xfr

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                    Februari 18, 1996              ascii-xfr(1)