Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

    cat [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Łączy PLIK(I) na standardowe wyjście.

    Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

    -A, --show-all
       równoważne -vET

    -b, --number-nonblank
       numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n

    -e   równoważne -vE

    -E, --show-ends
       wyświetla $ na końcu każdego wiersza

    -n, --number
       numeruje wszystkie wiersze wyjścia

    -s, --squeeze-blank
       zastępuje powielone puste wiersze jednym

    -t   równoważne -vT

    -T, --show-tabs
       wyświetla znaki tabulacji jako ^I

    -u   (ignorowana)

    -v, --show-nonprinting
       używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

    cat f - g
       Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku
       "g".

    cat  Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów   w   tłumaczeniu   cat   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    tac(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cat invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.