Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

   colrm — usuwanie kolumn z pliku

SKŁADNIA

   colrm [start [stop]]

OPIS

   Narzędzie użytkowe colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Kolumna jest definiowana jako
   pojedynczy znak w linii. Wejście pobierane jest ze standardowego wejścia. Wyjście jest
   wysyłane na standardowe wyjście.

   Jeśli podano tylko kolumnę start, to zostaną zapisane tylko kolumny o numerze mniejszym niż
   start. Jeśli podano zarówno kolumnę start, jak i kolumnę stop, to zostaną wypisane kolumny
   o numerze mniejszym od start lub większym od stop. Numerowanie kolumn zaczyna się od
   jedynki, nie od zera.

   Znaki tabulacji zwiększają licznik kolumn do następnej wielokrotności ósemki. Znaki cofania
   zmniejszają licznik kolumn o jeden.

ŚRODOWISKO

   Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie colrm, tak jak to
   opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

   colrm kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie
   wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

   awk(1), column(1), cut(1), paste(1)

HISTORIA

   Polecenie colrm pojawiło się w 3.0BSD.

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
   <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.