Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    dumpkeys - wypisz tabele translacji klawiatury

SKŁADNIA

    dumpkeys [ -hilfn -ccharset --help --short-info --long-info --numeric --full-table
    --funcs-only --keys-only --compose-only --charset=charset ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    dumpkeys zapisuje na standardowe wyjście obecną zawartość tablic translacji sterownika
    klawiatury. Formatem wyjściowym jest ten sam format, którego używa keymaps(5).

    Przy użyciu różnych opcji, można kontrolować format wyjścia, a także uzyskać inne dane od
    jądra i programów dumpkeys(1) oraz loadkeys(1).

OPCJE

    -h --help
       Wydrukuj wersję programu i krótką informację o jego użyciu. Drukuj na stderr i
       zakończ program.

    -i --short-info
       Wydrukuj niektóre parametry sterownika klawiatury. Pokazywane elementy włączają:

       Keycode range supported by kernel (zakres kodów klawiszy, obsługiwanych przez
       jądro)

           Mówi to, które wartości mogą być użyte po słowie kluczowym keycode w plikach
           z tablicami klawiszy (keytable). Zobacz keymaps(5) aby dowiedzieć się więcej
           o formacie tych plików.

       Number of actions bindable to a key (ilość akcji, które można przypisać do
       klawisza)

           Mówi, ile różnych akcji można przypisać do danego klawisza przy użyciu
           różnych klawiszy modyfikujących. Jeśli wartość ta wynosi np. 16, możesz
           zdefiniować do 16 różnych akcji na klawisz (w kombinacji z modyfikatorami).
           Jeśli wartość wynosi 16, to jądro prawdopodobnie zna około czterech klawiszy
           modyfikujących, które możesz nacisnąć w różnych kombinacjach z danym
           normalnym klawiszem.

       Ranges of action codes supported by the kernel (zakresy kodów akcji obsługiwanych
       przez jądro)

           To pole zawiera listę zakresów kodów akcji w notacji szesnastkowej. Są to
           wartości, które mogą być użyte po prawej stronie definicji klawisza, np.
           symbole vv w linii

              keycode xx = vv vv vv vv

           (Zobacz keymaps(5) aby poznać dalsze szczegóły formatu linii definicji
           klawisza). dumpkeys(1) i loadkeys(1) obsługują notację symboliczną, która
           jest bardziej preferowana niż numeryczna, gdyż kody akcji mogą się różnić w
           różnych wersjach jądra, podczas gdy nazwy symboliczne zwykle pozostają
           jednakowe. Jednak mimo wszystko lista zakresów kodów akcji może zostać użyta
           do sprawdzenia czy jądro rzeczywiście obsługuje wszystkie symbole, które zna
           loadkeys(1), czy też może istnieją jakieś akcje jądra, które nie są nazwane
           w programie loadkeys(1) Aby to sprawdzić, porównaj listę zakresów z listą
           symboli akcji; zobacz niżej opcję --long-info.

       Number  of function keys supported by kernel (liczba klawiszy funkcyjnych,
       obsługiwanych przez jądro)

           Określa to liczbę kodów akcji, które mogą zostać użyte do wyprowadzania
           ciągów znaków. Te kody akcji tradycyjnie są przypisane do różnych klawiszy
           funkcyjnych i edytujących klawiatury i są zdefiniowane tak, aby wysyłały
           sekwencje eskejpowe. Jednakże możesz przedefiniować je aby wysyłały często
           używane polecenia, adresy e-mail czy jeszcze coś innego. Szczególnie jeśli
           liczba tych elementów jest większa niż liczba klawiszy funkcyjnych i
           edytujących twojej klawiatury, możesz wykorzystać niektóre "wolne" kody
           akcji, które można przypisać np. do kombinacji AltGr-litera aby wysyłały
           przydatne ciągi znaków. Zobacz loadkeys(1) jeśli interesują cię szczegóły.

       Function strings (funkcyjne ciągi znaków)

           Możesz obejrzeć obecne definicje klawiszy z pomocą polecenia

              dumpkeys --funcs-only

    -l --long-info
       Opcja ta nakazuje dumpkeys wydrukowanie długiego listingu informacyjnego. Wyjście
       jest takie samo jak z opcją --short-info z dodaną listą symboli obsługiwanych przez
       loadkeys(1) i dumpkeys(1), wraz z ich wartościami numerycznymi.

    -n --numeric
       Opcja ta powoduje, że dumpkeys pomija konwersję kodów akcji na notację symboliczną
       i drukuje je w formacie szesnastkowym.

    -f --full-table
       Powoduje  to,  że  dumpkeys pomija wszystkie heurystyki short-hand. (zobacz
       keymaps(5)) i na wyjściu wypisuje powiązania klawiszy w formie kanonicznej.
       Najpierw linię w formacie keymaps opisującą aktualnie zdefiniowane kombinacje
       modyfikatorów. Następnie dla każdego klawisza drukowany jest wiersz zawierający
       kolumny dla wszystkich kombinacji modyfikatorów. Na przykład, jeśli aktualnie
       używana mapa klawiatury korzysta z siedmiu modyfikatorów, to każdy wiersz będzie
       miał  siedem  kolumn  akcji.  Format ten może być przydatny dla programów
       przetwarzających wyjście dumpkeys.

    --funcs-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko ciągi definicyjne klawiszy
       funkcyjnych. Normalnie dumpkeys drukuje zarówno przypisania klawiszy, jak i te
       definicje.

    --keys-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko powiązania klawiszy. Normalne
       zachowanie jest j/w.

    --compose-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko kombinacje klawiszy kompozycji
       (compose keys). Opcja ta jest dostępna tylko jeśli twoje jądro obsługuje te
       klawisze.

    -ccharset --charset=charset
       Powiadamia to dumpkeys aby interpretował wartości kodów znaków wg określonego
       zestawu znaków (character set, charset). Dotyczy to tylko tłumaczenia kodowych
       wartości znaków na nazwy symboliczne. Prawidłowe wartości charset to: iso-8859-X,
       gdzie X jest cyfrą z zakresu 1-9. Jeśli nie poda się parametru charset, Domyślnie
       zostanie użyty iso-8859-1. Ta opcja wypisuje także linię `charset "iso-8859-X"',
       informującą loadkeys, jak zinterpretować mapę klawiszy (keymap). (Np. "division" to
       0xf7 w iso-8859-1, lecz 0xba w iso-8859-8.)

PLIKI

    /usr/share/keymaps zalecany katalog plików tablic klawiszowych

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1), kemaps(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 dumpkeys

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     1 września 1993               DUMPKEYS(1)