Provided by: i2p-router_0.9.44-3_all bug

NAZWA

    Eepget - asystent pobierania I2P

STRESZCZENIE

    eepget [opcje]URL

OPIS

    Pobiera plik niezależnie przez HTTP. Zarówno transfery przez I2P i przez zwykły Internet
    są wspierane.

    Eepget pozwala poradzić sobie z powolnym lub niestabilnym połączeniem; jeżeli pobieranie
    nie powiedzie się z powodu problemu z połączeniem, zostanie ono wznowione (jeżeli opcja -n
    jest aktywna). Jeżeli jest to wspierane przez serwer, eepget spróbuje pobrać plik od
    miejsca w którym pobieranie zostało przerwane.

OPCJE

    -c

    Clearnet (zwykły Internet). Nie używa proxy. To samo co -p :0.

    -e etag

    Ustawia wartość etag w nagłówku żądania.

    -h nazwa=wartość

    Dodaje dowolny nagłówek żądania z podaną nazwą i wartością.

    -l długość_linii

    Dostosowuje wyświetlanie postępu. lineLen jest długością (w znakach) jednej linii paska
    postępu. Domyślnie 40.

    -m rozmiar_znaku

    Dostosowuje wyświetlanie postępu. markSize jest liczbą bajtów reprezentowanych przez
    jeden znak '#'. Domyślnie 1024.

    -n prób

    Określa ile razy spróbować ponownie pobierania w przypadku niepowodzenia. Jeżeli ta opcja
    nie zostanie podana, eepget nie spróbuje ponownie.

    -o plik_wyjściowy

    Określa plik wyjściowy do zapisu. Jeżeli ta opcja nie zostanie sprecyzowana, wyjściowa
    nazwa pliku będzie taka sama jak pierwotna z URL.

    -p proxy_host[:port]

    Określa używane proxy I2P (eeproxy). Jeżeli port nie zostanie podany, eepget użyje 4444.
    Jeżeli ta opcja nie zostanie określona, eepget użyje 127.0.0.1:4444. Określ -c lub -p:0,
    aby wyłączyć eeproxy.

    -t sekundy

    Określa limit czasu nieaktywności. Domyślnie 60 sekund.

    -u użytkownik

    Ustawia nazwę użytkownika dla autoryzacji proxy (jeżeli konieczna).

    -x hasło

    Ustawia hasło dla autoryzacji proxy (jeżeli konieczna). Jeżeli nazwa użytkownika jest
    określona, ale nie hasło, eepget zapyta o hasło.

KOD WYJŚCIOWY

    eepget kończy pracę z kodem zero po pomyślnym pobraniu i z kodem nie-zerowym jeżeli
    wystąpiły problemy z pobieraniem.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Prosimy zgłosić błąd na stronie I2P trac ⟨https://trac.i2p2.de/⟩.

ZOBACZ TAKŻE

    i2prouter(1) curl(1) wget(1)

                     26 stycznia 2017                EEPGET(1)