Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    forward - przekazuje nową pocztę do jednego lub więcej adresów

SKŁADNIA

    w .qmail: |forward adres ...

OPIS

    forward przekazuje każdą nową wiadomość pocztową do podanej listy adresów. Jest to prosty
    mechanizm osłonowy dla qmail-queue. Przynosi takie same efekty, co umieszczenie każdego
    adresu osobno w pliku .qmail, lecz jest bardziej programowalne, ponieważ adres może być
    skonstruowany w locie.

ZOBACZ TAKŻE

    dot-qmail(5), qmail-command(8), qmail-queue(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.06
    oryginału.

                                            forward(1)