Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

    truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

    Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.

    Jeśli PLIK jest większy od określonego rozmiaru, nadmiarowe dane są tracone. Jeżeli jest
    krótszy, jest powiększany, a dodatkowa część (dziura) jest wypełniana bajtami zerowymi.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -c, --no-create
       nie tworzy żadnych plików

    -o, --io-blocks
       traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów

    -r, --reference=PLIK-WZORC
       używa rozmiaru PLIKU-WZORC

    -s, --size=ROZMIAR
       ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU bajtów

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki
    to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

    ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + -
    zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do
    wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

    Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w  tłumaczeniu  truncate  proszę  wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) truncate invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.