Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getpeername(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    getpeername zwraca nazwę drugiej strony równorzędnego połączenia odbywającego się poprzez
    gniazdo s. Parametr namelen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawać rozmiar
    obszaru wskazywanego przez name. Po zakończeniu, będzie on zawierać rzeczywisty rozmiar
    zwróconej nazwy (w bajtach). Nazwa jest obcinana, jeśli zadany bufor jest zbyt mały.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOTCONN
       Gniazdo nie jest podłączone.

    ENOBUFS
       Brakło zasobów w systemie do wykonania tej operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje na obszar pamięci nie będący dozwoloną przestrzenią adresową
       procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGA

    Trzeci argument getpeername jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*,
    libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t.
    Szkic standardu nie sostał jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera
    również socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

    accept(2), bind(2), getsockname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getpeername

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.