Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

OPIS

    getpid() zwraca identyfikator procesu wywołującego. (Jest to często wykorzystywane przez
    funkcje generujące unikatowe nazwy plików tymczasowych).

    getppid() zwraca identyfikator procesu rodzica procesu wywołującego.

BŁĘDY

    Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, SVr4.

UWAGI

    Jeśli rodzic wywołującego jest w innej przestrzeni nazw PID (zob. pid_namespaces(7)),
    getppid() zwraca 0.

  Różnice biblioteki C/jądra
    Od wersji 2.3.4 biblioteki glibc funkcja opakowująca dla getpid() cache'uje identyfikatory
    procesów, aby uniknąć dodatkowych wywołań systemowych, jeśli proces powtarza wywołania
    getpid(). Normalnie jest to niewidoczne, ale poprawne działanie tego mechanizmu zależy od
    wsparcia w funkcjach opakowujących fork(2), vfork(2) i clone(2): jeżeli aplikacja omija
    funkcje opakowujące biblioteki glibc, używając syscall(2), to getpid() w procesie potomnym
    zwróci niepoprawną wartość (a dokładniej: zwróci identyfikator procesu rodzica). Patrz
    także clone(2), zawierający opis przypadku, w którym getpid() może zwrócić niepoprawną
    wartość, nawet jeżeli clone(2) uruchomiono poprzez funkcję opakowującą biblioteki glibc.

ZOBACZ TAKŻE

    clone(2), fork(2), kill(2), exec(3), mkstemp(3), tempnam(3), tmpfile(3), tmpnam(3),
    credentials(7), pid_namespaces(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.