Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex csinh(double complex z);
    float complex csinhf(float complex z);
    long double complex csinhl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają sinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

    Funkcja sinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

      csinh(z) = (exp(z)-exp(-z))/2

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │csinh(), csinhf(), csinhl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), casinh(3), ccosh(3), ctanh(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CSINH(3)