Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

OPIS

    Liczb zespolone to liczby w postaci z = a+b*i, gdzie a oraz b są liczbami rzeczywistymi, a
    i = sqrt(-1), tak że i*i = -1.
    Istnieją inne sposoby reprezentowania tych liczb. Para (a,b) liczb rzeczywistych może być
    potraktowana jako punkt przestrzeni, określony przez współrzędne X i Y. Ten sam punkt może
    być opisany przez podanie pary liczb rzeczywistych (r, phi), gdzie r jest odległością od
    środka O, a phi jest kątem między linią współrzędnych X i linią Oz. Wtedy z = r*exp(i*phi)
    = r*(cos(phi)+i*sin(phi)).

    Podstawowymi operacjami zdefiniowanymi na liczbach z = a+b*i oraz w = c+d*i są:

    dodawanie: z+w = (a+c) + (b+d)*i

    mnożenie: z*w = (a*c - b*d) + (a*d + b*c)*i

    dzielenie: z/w = ((a*c + b*d)/(c*c + d*d)) + ((b*c - a*d)/(c*c + d*d))*i

    Prawie wszystkie funkcje matematyczne mają odpowiedniki dla liczb zespolonych, jednakże
    istnieje parę funkcji przeznaczonych tylko dla liczb zespolonych.

PRZYKŁAD

    Kompilator języka C może pracować z liczbami zespolonymi, jeżeli tylko obsługuje standard
    C99. Proszę linkować z -lm. Część urojona jest reprezentowana przez I.

    /* sprawdza, że exp(i * pi) == -1 */
    #include <math.h>    /* dla atan */
    #include <stdio.h>
    #include <complex.h>

    int
    main(void)
    {
      double pi = 4 * atan(1.0);
      double complex z = cexp(I * pi);
      printf("%f + %f * i\n", creal(z), cimag(z));
    }

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), cacos(3), cacosh(3), carg(3), casin(3), casinh(3), catan(3), catanh(3), ccos(3),
    ccosh(3), cerf(3), cexp(3), cexp2(3), cimag(3), clog(3), clog10(3), clog2(3), conj(3),
    cpow(3), cproj(3), creal(3), csin(3), csinh(3), csqrt(3), ctan(3), ctanh(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.

                      2011-09-16                 COMPLEX(7)