Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex cacos(double complex z);
    float complex cacosf(float complex z);
    long double complex cacosl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje  te obliczają arcus cosinus liczby zespolonej z. Jeżeli y = cacos(z), to
    z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

    Wzór:

      cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │cacos(), cacosf(), cacosl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

PRZYKŁAD

    /* Proszę linkować z -lm */

    #include <complex.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdio.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      double complex z, c, f;
      double complex i = I;

      if (argc != 3) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;

      c = cacos(z);

      printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));

      f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));

      printf("formuła = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    ccos(3), clog(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda (PTM)
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CACOS(3)