Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    difftime - obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

    Funkcja difftime() zwraca liczbę sekund, które upłynęły pomiędzy czasem time1 a time0,
    reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są podane w czasie kalendarzowym, co
    oznacza, że jego wartość jest mierzona (w sekundach) względem epoki tj. daty 1970-01-01
    00:00:00 +0000 (UTC).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │difftime() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    W systemach zgodnych z POSIX time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować

       #define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)

    gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKŻE

    date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.