Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fmin, fminf, fminl - wyznaczają minimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fmin(double x, double y);
    float fminf(float x, float y);
    long double fminl(long double x, long double y);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fmin(), fminf(), fminl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Funkcje te zwracają mniejszą spośród wartości liczb x i y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają minimum z liczb x i y.

    Jeśli jednym z argumentów jest NaN, to zwracany jest drugi argument.

    Jeśli oba argumenty są NaN, to zwracane jest NaN.

BŁĘDY

    Nie występują.

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fmin(), fminf(), fminl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    fdim(3), fmax(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-07-17                  FMIN(3)