Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    memmove - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary
    te mogą na siebie nachodzić: kopiowane odbywa się tak jakby bajty z src były najpierw
    skopiowane do nowej tymczasowej tablicy, nie zahaczającej ani o src, ani o dest, a
    następnie z tej tymczasowej tablicy zostały skopiowane do dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memmove() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3), wmemmove(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM)
    <bexx@poczta.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.