Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    rand, srand - generator liczb losowych.

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int rand(void);

    void srand(unsigned int seed);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja rand() zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX.

    Funkcja  srand()  ustawia swój argument jako wartość początkową dla nowego ciągu
    pseudolosowych liczb całkowitych zwracanych przez rand(). Ciągi te są powtarzalne poprzez
    wywołanie srand() z tą samą wartością początkową.

    Jeśli nie podano wartości początkowej, funkcja rand() automatycznie ustawia tę wartość na
    1.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja rand() zwraca wartość z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX. Funkcja srand() nie zwraca
    żadnej wartości.

UWAGI

    Wersje rand() i srand() w bibliotece C Linuksa korzystają z tego samego generatora liczb
    losowych, co random() i srandom(), więc mniej znaczące bity powinny być tak samo losowe
    jak bity bardziej znaczące. Jednakże, w starszych implementacjach rand() bity mniej
    znaczące są znacznie mniej losowe niż bity bardziej znaczące.

    W Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (William H. Press, Brian P.
    Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling; New York: Cambridge University Press,
    1992 (wyd. 2, str. 277)), umieszczono następujące komentarze:
       "Jeśli chcesz wygenerować liczbę losową spomiędzy 1 a 10, powinieneś zawsze robić
       to korzystając z bardziej znaczących bitów, jak w

           j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));

       a nigdy z czegoś podobnego do

           j=1+(rand() % 10);

       (co korzysta z mniej znaczących bitów)."

    Generacja liczb losowych jest złożonym zagadnieniem. Książka Numerical Recipes in C (patrz
    referencje powyżej) zawiera doskonałą dyskusję praktycznych wyników generacji liczb
    losowych w rozdziale 7 (Random Numbers).

    Bardziej teoretyczną dyskusję, która również szeroko omawia wiele praktycznych wyników
    można znaleźć w rozdziale 3 (Random Numbers) Donalda E. Knutha The Art of Computer
    Programming, tom 2 (Seminumerical Algorithms), wyd. 2; Reading, Massachusetts: Addison-
    Wesley Publishing Company, 1981.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    random(3), srandom(3), initstate(3), setstate(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 rand

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.