Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcschr - odszukuje szeroki znak w łańcuchu szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcschr(const wchar_t *wcs, wchar_t wc);

OPIS

    Funkcja  wcschr()  jest  szerokoznakowym odpowiednikiem strchr(3). Szuka pierwszego
    wystąpienia wc w składającym się z szerokich znaków łańcuchu wcs.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcschr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku wc w szerokoznakowym
    łańcuchu wcs. Jeśli znak taki nie występuje w łańcuchu, zwracana jest wartość NULL.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcschr() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    strchr(3), wcspbrk(3), wcsrchr(3), wcsstr(3), wmemchr(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.