Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    full - urządzenie zawsze pełne

KONFIGURACJA

    Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za pomocą następujących
    poleceń:

        mknod -m 666 /dev/full c 1 7
        chown root:root /dev/full

OPIS

    Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.

    Zapis do urządzenia /dev/full skończy się niepowodzeniem, zwracając błąd ENOSPC. Można
    tego użyć do przetestowania programu pod kątem obsługi błędów spowodowanych brakiem
    miejsca na dysku.

    Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.

    Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się pomyślnie.

PLIKI

    /dev/full

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), null(4), zero(4)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM)
    <alder@amg.net.pl>,   Robert   Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.