Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-clean - czyści katalog kolejki

SKŁADNIA

    qmail-clean

OPIS

    qmail-clean wczytuje komendę czyszczenia z deskryptora 0, czyści, wypisuje rezultaty na
    deskryptorze 1 i powtarza.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-send(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-clean(8)