Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-pop3d - rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

    qmail-pop3d maildirname

OPIS

    qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

    Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname, normalnie Maildir, w
    katalogu domowym użytkownika.

    qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytujący nazwę użytkownika i
    hasło, oraz przez /bin/checkpassword, który sprawdza hasło i ustawia zmienne środowiskowe.

    qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

    qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

    qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości, by przeciwdziałać poważnym
    błędom w większości klientów poczty.

    qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-pop3d(8)