Provided by: rlinetd_0.9.1-3_amd64 bug

NAZWA

    rlinetd - jeszcze jeden super-serwer Internetu

SKŁADNIA

    rlinetd [-f|--config <plik_konfiguracyjny>] [-p|--parser <moduł_parsera>] [-d|--debug]
    [-h|--help]

OPIS

    rlinetd jest zarządcą połączeń, który podłącza się i nasłuchuje na pewnych portach,
    podejmując określone działania, gdy dokonywane jest połączenie.

OPCJE

    Program akceptuje kilka parametrów:

    -d , --debug
       zwiększa poziom debugowania. Między innymi zapobiega odłączeniu się programu od
       jego terminala sterującego i wypisuje komunikaty do stderr.

    -h , --help
       wyświetla krótkie podsumowania opcji programu.

    -f , --config <plik_konfiguracyjny>
       określa alternatywny plik konfiguracyjny, który będzie czytany.

    -p , --parser <moduł_parsera>
       określa alternatywny moduł moduł analizujący składnię używany do parsowania pliku
       konfiguracyjnego.

PLIKI

    /etc/rlinetd.conf
       domyślny plik konfiguracyjny.

    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/rlientd/libparse.so
       domyślny moduł analizy składni.

ZOBACZ TAKŻE

    rlinetd.conf(5)

AUTOR

    Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>, a zmodyfikował
    Robert Luberda <robert@debian.org>.