Provided by: manpages-pl_4.13-4_all bug

NAZWA

    PAM, pam - dołączalne moduły uwierzytelniania do Linuksa (ang. Pluggable Authentication
    Modules)

OPIS

    Podręcznik ten ma na celu danie krótkiego wprowadzenia do Linux-PAM. W celu uzyskania
    dalszych informacji, czytelnik jest odsyłany do Linux-PAM system administrators' guide.

    Linux-PAM jest systemem bibliotek, które zajmują się zadaniami uwierzytelniania aplikacji
    (usług) systemu. Biblioteka daje stabilny i ogólny interfejs (API), któremu podlegają w
    zadaniach uwierzytelniania programy dające przywileje (takie jak login(1) i su(1)).

    Podstawową właściwością podejścia PAM jest to, że natura uwierzytelniania jest dynamicznie
    konfigurowalna. Innymi słowy, administrator systemu ma pełne pole do popisu w wybieraniu
    sposobu uwierzytelniania poszczególnych aplikacji. Ta dynamiczna konfiguracja jest
    ustawiana zawartością pojedynczego pliku konfiguracyjnego Linux-PAM czyli /etc/pam.conf.
    Alternatywnie, można wszystko konfigurować pojedynczymi plikami konfiguracyjnymi,
    zlokalizowanymi w katalogu /etc/pam.d/. Obecność tego katalogu spowoduje, że Linux-PAM
    zignoruje /etc/pam.conf.

    Vendor-supplied PAM configuration files might be installed in the system directory
    /usr/lib/pam.d/ or a configurable vendor specific directory instead of the machine
    configuration directory /etc/pam.d/. If no machine configuration file is found, the
    vendor-supplied file is used. All files in /etc/pam.d/ override files with the same name
    in other directories.

    Z punktu widzenia administratora systemu, dla którego przeznaczony jest ten podręcznik,
    nie jest ważne zrozumienie wewnętrznego działania biblioteki Linux-PAM. Ważną rzeczą jest
    natomiast rozumienie, że plik(i) konfiguracyjne definiują połączenia między aplikacjami
    (usługami) a dołączalnymi modułami uwierzytelniania (PAM-ami), które dokonują
    rzeczywistych zadań uwierzytelniania.

    Linux-PAM rozdziela zadania uwierzytelniania na cztery niezależne grupy zarządzania:
    zarządzanie kontem (account); zarządzanie uwierzytelnianiem (authentication); zarządzanie
    hasłami (password); i zarządzanie sesją (session). (podświetlamy skróty używane dla tych
    grup w pliku konfiguracyjnym.)

    Po ustawieniu, grupy te będą się zajmowały różnymi aspektami typowego żądania zastrzeżonej
    usługi przez użytkownika:

    account - daj usłudze możliwość weryfikacji konta: czy hasło użytkownika jest
    przedawnione?; czy użytkownik ma prawo dostępu do żądanej usługi?

    authentication - ustal czy użytkownik jest tym, za którego się podaje. Zazwyczaj robi się
    to poprzez zapytanie użytkownika o pewną odpowiedź, której musi udzielić: jeśli jesteś
    tym, za kogo się podajesz, podaj proszę swoje hasło. Nie wszystkie uwierzytelnienia są
    tego rodzaju, istnieją też sprzętowe schematy uwierzytelniania (takie jak używanie
    urządzeń biometrycznych), które mają odpowiednie moduły, nadające się do bezproblemowego
    podstawienia za standardowe modele uwierzytelniania - oto elastyczność Linux-PAM.

    password - zadaniem tej grupy jest odświeżanie mechanizmów uwierzytelniania. Zazwyczaj
    usługi takie są ściśle związane z tymi z auth. Niektóre mechanizmy uwierzytelniania
    dobrze nadają się do odświeżania tą funkcją. Oczywistym przykładem jest standardowy
    UN*X-owy dostęp oparty o hasło: proszę wstawić hasło zamienne.

    session - zadania tej grupy obejmują rzeczy, które powinny być dokonane przed daniem
    usługi oraz po jej wycofaniu. Zadania takie to m.in obsługa śladów rewizyjnych i
    montowanie katalogu domowego użytkownika. Grupa obsługi sesji jest ważna, gdyż udostępnia
    zarówno hak otwierający, jak i zamykający modułów.

PLIKI

    /etc/pam.conf
      plik konfiguracyjny

    /etc/pam.d
      Katalog konfiguracji Linux-PAM. Generalnie, jeśli katalog ten jest obecny, to plik
      /etc/pam.conf jest ignorowany.

    /usr/lib/pam.d
      the Linux-PAM vendor configuration directory. Files in /etc/pam.d override files with
      the same name in this directory.

    <vendordir>/pam.d
      the Linux-PAM vendor configuration directory. Files in /etc/pam.d and /usr/lib/pam.d
      override files with the same name in this directory. Only available if Linux-PAM was
      compiled with vendordir enabled.

BŁĘDY

    Typowe błędy generowane przez system Linux-PAM są zapisywane do syslog(3).

ZGODNE Z

    DCE-RFC 86.0, Październik 1995. Zawiera dodatkowe właściwości, ale jest wstecznie
    kompatybilny z tym RFC.

ZOBACZ TAKŻE

    pam(3), pam_authenticate(3), pam_sm_setcred(3), pam_strerror(3), PAM(7)

T◈UMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej
    ⟨manpages-pl-list@lists.sourceforge.net⟩.