Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    bzcmp, bzdiff - porovnávají dva soubory zkomprimované pomocí bzip2

POUŽITÍ

    bzcmp [ volby_cmp ] soubor1 [ soubor2 ]
    bzdiff [ volby_diff ] soubor1 [ soubor2 ]

POPIS

    Bzcmp a bzdiff jsou používány k volání programu cmp nebo diff na souborech skomprimovaných
    pomocí bzip2. Všechny volby specifikované při volání bzdiff a bzcmp jsou přeposlány přímo
    programu cmp nebo diff. Pokud je specifikován pouze jeden porovnávaný soubor, jsou
    porovnány soubory soubor1 a dekomprimovaný soubor1.bz2. Pokud jsou specifikovány dva
    porovnávané soubory, jsou dle potřeby dekomprimovány a poslány programu cmp či diff.
    Návratová hodnota programu cmp či diff je zachována.

DALŠÍ INFORMACE

    cmp(1), diff(1), bzmore(1), bzless(1), bzgrep(1), bzip2(1)

CHYBY

    Zprávy od cmp či diff se dovolávají na dočasně dekomprimované soubory místo původních
    archivů.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Sykora <petrsykora@jabber.tecka.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.

                                            BZDIFF(1)