Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    pdf2ps - Ghostscript převaděč souborů PDF na PostScript

POUŽITÍ

    pdf2ps [ volby ] vstup.pdf [výstup.ps]

POPIS

    pdf2ps používá gs(1) ke konverzi souboru "vstup.pdf" ve formátu Adobe Portable Document
    Format (PDF) na soubor "výstup.ps" formátu PostScript(tm). Jako výchozí je povoleno použít
    konstrukcí PostScript Level 2 (ale nikoliv PostScript Level 3); volba -dLanguageLevel=1
    omezí výstup na Level 1, zatímco volba -dLanguageLevel=3 povolí ve výstupu použití
    LanguageLevel 3.

SOUBORY

    Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze
    které se dozvíte více podrobností.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.