Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    ps2epsi - generuje platný Encapsulated PostScript

POUŽITÍ

    ps2epsi vstup.ps [ výstup.epsi ] (Unix)
    ps2epsi vstup.ps [ výstup.epi ] (DOS)

POPIS

    ps2epsi používá gs(1) ke zpracování souboru ve formátu PostScript(tm) a generuje jako
    výstup nový soubor, který odpovídá formátu Adobe's Encapsulated PostScript Interchange
    (EPSI). EPSI je speciální formou zapouzdřeného PostScriptu (EPS), který přidá na začátek
    souboru (ve formě PostScript komentářů) bitmapovou verzi konečné podoby stránky. Programy,
    které čtou EPSI (obvykle textové procesory nebo programy DTP) mohou použít tuto bitmapu
    pro generování náhledu na daný PostScript dokument. Zobrazovaná kvalita náhledu často není
    příliš vysoká (např. malé rozlišení, žádné barvy), ale konečná tištěná verze používá
    skutečný PostScript a tedy normální PostScriptovou kvalitu.

USAGE

    V Unixových systémech vyvoláte ps2epsi takto:

     ps2epsi vstup.ps [ výstup.epsi ]

    kde "vstup.ps" je vstupní soubor a "výstup.epsi" je výsledný soubor ve formátu EPSI. Pokud
    je jméno výstupního souboru vynecháno, vygeneruje se ze jména vstupního souboru. Je-li
    použita standardní přípona (".ps", ".cps", ".eps" nebo ".epsf"), je nahrazena příponou
    ".epsi". V systémech na bázi DOS příkaz vypadá takto:

     ps2epsi vstup.ps výstup.epi

    kde "vstup.ps" je původní soubor ve formátu PostScript a "výstup.epi" je jméno výstupního
    souboru.

OMEZENÍ

    Ne každý PostScriptový soubor může být takto zapouzdřen úspěšně, protože existují určitá
    omezení, jaké konstrukce PostScriptu se mohou vyskytnout v korektním EPSI souboru. ps2epsi
    dělá ještě nějakou práci navíc ve snaze napomoci zapouzdření a automaticky počítá velikost
    hraničního obdélníku, který je potřeba pro každý soubor obsahující zapouzdřený PostScript
    (EPSI), takže většinou vše funguje tak, jak má. Přesto v určitých případech zapouzdření
    nefunguje, kvůli obsahu původního PostScriptového souboru.

KOMPATIBILITA

    Framemaker DTP systém je jednou z aplikací, která umí číst soubory typu EPSI a se kterými
    byl ps2epsi testován na řadě diagramů ve formátu PostScript pocházejících z různých
    zdrojů. Při testech byl použit Framemaker 3.0 na pracovní stanici Sun. Framemaker na
    jiných platformách by měl být schopen použít stejné soubory, přestože jsem nebyl schopen
    to otestovat.

SOUBORY

    ps2epsi    Unix shell script
    ps2epsi.bat  DOS batch file
    ps2epsi.ps  program pro Ghostscript, který provádí převod

DALŠÍ INFORMACE

    gs (1)

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1. However, the content may be
    obsolete, or inconsistent with ps2epsi.txt.

AUTOR

    George Cameron

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.