Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    shadow - soubor se zašifrovanými hesly

POPIS

    shadow obsahuje informace o zašifrovaných heslech uživatelských účtů a volitelně může
    obsahovat informace o stárnutí hesel. Soubor obsahuje

      Přihlašovací jméno

      Zašifrované heslo

      Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy bylo heslo naposledy změněno

      Počet dnů, po jejichž uplynutí může být heslo změněno

      Počet dnů, po jejichž uplynutí musí být heslo změněno

      Počet dnů před lhůtou, kdy je uživatel varován, že heslo vyprší

      Počet dnů, po jejichž uplynutí po propadnutí hesla je zablokován účet.

      Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy byl účet zablokován

      Rezervované pole

    Pole hesla musí být vyplněno. Zašifrované heslo se skládá ze 13 až 24 znaků z 64 prvkové
    množiny znaků (a až z, A až Z, 0 až 9, . a /). crypt(3) obsahuje detailní informace o tom,
    jak interpretovat tento řetězec.

    Datum poslední změny hesla je dáno počtem dní od 1. ledna 1970. Heslo nesmí býti znovu
    změněno dokud řádně neuplyne specifikovaný počet dní, a musí být změněno po uplynutí
    maximálního počtu dní. Pokud je minimální počet dnů platnosti hesla vyšší než maximální
    počet povolených dní, heslo nemůže být změněno uživatelem.

    Účet je považován za neaktivní a bude zablokován, jestliže heslo není změněno během
    určeného počtu dní po vypršení platnosti hesla. Účet bude také zablokován v určený den
    nezávisle na ostatních informacích o vypršení hesla.

    Tyto informace o heslu a době jeho platnosti mají prioritu před informacemi uloženými v
    souboru /etc/passwd.

    Tento soubor nesmí být čitelný řádnými uživateli, má-li být ochrana hesel účinná.

SOUBORY

    /etc/passwd - informace o uživatelských účtech
    /etc/shadow - zašifrovaná hesla uživatelů

DALŠÍ INFORMACE

    chage(1), login(1), passwd(1), su(1), sulogin(1M), shadow(3), passwd(5), pwconv(8),
    pwunconv(8)

                                            SHADOW(5)