Provided by: amule-daemon_2.4.0~git20151120.0023527bc2-1ubuntu1_amd64 bug

NUME

    amuleweb - aMule server web

REZUMAT

    amuleweb [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v] [-l <lang>] [-w]
    [-t <name>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A <parolă>] [-G <parolă>] [-a | -d]
    [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<path>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<path>]

DESCRIERE

    amuleweb vă administrează accesul la amule printr-un navigator web. Puteți porni amuleweb
    împreună cu amule(1), sau separat, oricând mai târziu. Pot fi specificate opțiuni prin
    linia de comandă sau prin fișierul de configurare. Opțiunile din linia de comandă au
    prioritate față de opțiunile din fișierul de configurare.

    [ -h <host>, --host=<host> ]
       Gazda unde rulează aMule (implicit: localhost). <host> ar putea fi o adresă IP sau
       un nume DNS

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în Preferințe->Control
       la distanță (implicit: 4712)

    [ -P <password>, --password=<password> ]
       Parolă conexiuni externe.

    [ -f <path>, --config-file=<path> ]
       Utilizează fișierul de configurare dat. Fișierul de configurare implicit este
       ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Nu tipării nici o ieșire la stdout.

    [ -v, --verbose ]
       Fi detaliat - arată și mesajele de depanare.

    [ -l <lang>, --locale=<lang> ]
       Configurați  localizarea  aplicației  (limba). Vedeți secțiunea NOTES pentru
       descrierea parametrului <lang> .

    [ -w, --write-config ]
       Scrie opțiunile liniei de comandă în fișierul de configurare și ieși

    [ -t <name>, --template=<name> ]
       Încarcă modelul denumit <name>. Vedeți secțiunea SKIN SUPPORT pentru detalii.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Portul HTTP al serverului web. Acesta este portul pe care trebuie să-l indicați
       navigatorului (implicit: 4711).

    [ -u ]
       Activare UPnP.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       Port UPnP.

    [ -z, --enable-gzip ]
       Activează utilizând compresia gzip în traficul HTTP pentru a salva lățimea de
       bandă.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       Dezactivează utilizând compresia gzip (aceasta este implicita).

    [ -A <passwd>, --admin-pass=<passwd> ]
       Parola pentru accesul nerestricționat pentru serverul web.

    [ -G <passwd>, --guest-pass=<passwd> ]
       Parolă oaspete pentru webserver.

    [ -a, --allow-guest ]
       Permite accesul oaspeților.

    [ -d, --deny-guest ]
       Interzice accesul oaspeților (implicit).

    [ -L, --load-settings ]
       Încarcă/Salvează configurările serverului web din/la aMule distant.  Aceasta
       determină amuleweb să ignore configurările din linia de comandă sau fișierul de
       configurare și să le încarece din aMule. Când se salvează preferințele nu se va
       scrie  nimic în fișierul de configurare, doar la aMule. (Desigur, aceasta
       funcționează doar pentru acele configurări care pot fi configurate în aMule la
       Preferințe->Control la distanță.)

    [ --no-php ]
       Dezactivează interpretorul PHP (învechit)

    [ -N, --no-script-cache ]
       Recompilează paginile PHP la fiecare cerere.

    [ --create-config-from=<path> ]
       Creează fișierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie să indice la un
       fișier de configurare aMule valid, iar apoi ieși.

    [ --help ]
       Tipărește o scurtă descriere de utilizare.

    [ --version ]
       Afișează numărul versiunii curente.

    [ --amule-config-file=<path> ]
       Calea fișierului de configurare aMule. NU UTILIZAȚI DIRECT! aMule utilizează
       această opțiune când pornește amuleweb la pornirea aMule. Această opțiune cauzează
       tuturor celorlalte configurări din linia de comandă și fișiere de configurare să
       fie ignorate, preferințele vor fi citite din fișierul de configurare dat, de
       asemenea implică și opțiunile -q -L .

NOTE

  Căi
    Pentru toate opțiunile care iau o <path> valoare, dacă path nu conține nici o parte a unui
    director (ex. doar un nume de fișier simplu), atunci se consideră a fi sub directorul de
    configurare aMule, ~/.aMule.

  Limbi
    Parametrul   <lang>   pentru   opțiunea   -l   are   următoarea   formă:
    lang[_LANG][.encoding][@modifier]  unde  lang  este  limba  primară,  LANG  este
    dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat iar modifier permite
    utilizatorului de a specifica o instanță specifică a datelor localizării în cadrul unei
    singure categorii.

    De exemplu, următoarele șiruri sunt valide:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Deși toate șirurile de mai sus sunt acceptate ca definiții de limbă valide, encoding și
    modifier sunt momentan neutilizate.

    În completare la formatul de mai sus, puteți specifica și numele întreg al limbii în
    engleză - so -l german este valid și similar cu -l de_DE.

    Când nu este definită nici o limbă, în linia de comandă sau în fișierul de configurare, va
    fi utilizată limba implicită a sistemului de operare.

SUPORT ASPECT

    amuleweb este capabil să afișeze informația în diferite aspecte. Aceste aspecte se numesc
    modele, și puteți face ca amuleweb să încarce un model anumit prin -t opțiune linie de
    comandă. Modelele sunt căutate în două locuri: întâi în ~/.aMule/webserver/ apoi în
    /usr/share/amule/webserver/ dacă a fost instalat cu --prefix=/usr.

    Fiecare șablon trebuie să fie într-un subdirector al numelui șablonului, iar acest
    director trebuie să conțină toate fișierele de care șablonul are nevoie.

FIȘIERE

    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

EXEMPLU

    De obicei amuleweb va rula la început ca:

    amuleweb -h nume gazdă -p ECport -P ECprolă -s HTTPport -A Parolă administrator -w

    sau

    amuleweb --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

    Aceasta va salva configurările la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai târziu trebuie doar să
    tastați:

    amuleweb

    Desigur, puteți specifica cât de multe sau cât de puține opțiuni în linia primului
    exemplu, și de asemenea le puteți omite integral.

RAPORTAREA ERORILOR

    Vă rugăm să raportați erorile fie pe forumul nostru(http://forum.amule.org/), sau în
    bugtracker-ul nostru (http://bugs.amule.org/). Nu raportați erorile pe email, nici la
    lista noastră de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR

    aMule și toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General Public License.

VEDEȚI ȘI

    amule(1), amulecmd(1)

AUTOR

    Această pagină manual a fost scrisă de Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>