Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    encrypt - 64 bitlik iletileri şifreler
    setkey - encrypt() tarafından kullanılan anahtarı belirler
    encrypt_r - 64 bitlik iletileri şifreler (evresel)
    setkey_r - encrypt_r() tarafından kullanılan anahtarı belirler (evresel)

KULLANIM

    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    void encrypt (char blok[64], int im);

    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <stdlib.h>

    void setkey (const char *anahtar);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <crypt.h>

    void setkey_r (const char *anahtar, struct crypt_data *veri)
    void encrypt_r (char *blok, int im, struct crypt_data *veri);
    Bunların herbiri -lcrypt ile ilintileme gerektirir.

AÇIKLAMA

    Bu işlevler 64 bitlik iletileri şifreler ve deşifrelerler. setkey() işlevi encrypt()
    işlevi tarafından kullanılan anahtarı belirler. Burada kullanılan anahtar parametresi bir
    bayt dizisidir ve her bayt 1 ya da 0 sayısal değerine sahiptir. anahtar[n] dizisinin
    indis değeri n=8*i-1 olan elemanları yoksayılır, bu durumda asıl anahtar uzunluğu 56 bit
    olur.

    setkey() işlevi kendine aktarılan tamponu im olarak 0 verilmişse şifreleyerek, 0
    verilmişse deşifreleyerek değiştirir. anahtar parametresi gibi blok parametresi de
    şifrelenmiş değerin bit gösteriminin vektörüdür. Sonuç aynı vektör içinde döner.

    Bu iki işlev evresel değildir, yani anahtar verisi durağan bellek bölgesinde saklanır.
    setkey_r() ve encrypt_r() işlevleri evreseldir. ve anahtar verisini saklamak için
    crypt_data veri yapısını kullanırlar:

    struct crypt_data {
       char keysched[16 * 8];
       char sb0[32768];
       char sb1[32768];
       char sb2[32768];
       char sb3[32768];
       char crypt_3_buf[14];
       char current_salt[2];
       long int current_saltbits;
       int direction, initialized;
    };

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Bu işlevler herhangi bir değer döndürmezler.

HATALAR

    Yukarıdaki işlevler çağrılmadan önce errno değişkeni sıfırlanır. Başarı durumunda değeri
    değişmez.

    ENOSYS İşlev kütüphanede bulunmamaktadır (Örneğin, ABD'nin ihracat sınırlamalarından
       dolayı).

ÖRNEK

    Bu örneği glibc2.2 ile derlemek için libcrypt ile ilintilemeniz gerekir. Anlamlı bir
    çalıştırma için anahtar[] ve ileti[]  dizilerini  anlamlı  bir  bit  kalıbı  ile
    doldurmalısınız.  crypt.h  başlık  dosyasının  setkey()  ve  encrypt() işlevlerinin
    prototiplerini koşulsuz olarak verdiğini unutmayın.

    #include <crypt.h>

    main() {
     char anahtar[64];  /* anahtarın bit kalıbı */
     char ileti[64];   /* iletinin bit kalıbı */
     setkey(anahtar);
     encrypt(ileti, 0);  /* şifreler */
     encrypt(ileti, 1);  /* deşifreler */
    }

NOTLAR

    glibc2.2'de bu işlevler DES algoritmasını kullanır.

UYUMLULUK

    encrypt() ve setkey() işlevleri SVID, SUSv2 ve POSIX 1003.1-2001 uyumludur.  encrypt_r()
    ve setkey_r() işlevleri ise GNU oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    cbc_crypt(3), crypt(3), ecb_crypt(3), fcrypt(3).

ÇEVİREN

    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004