Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    crypt - parola ve veri şifrelemesi

KULLANIM

    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    void crypt (const char *parola, const char *tuz);
    -lcrypt ile ilintileme gerektirir.

AÇIKLAMA

    crypt  parola şifreleme işlevidir. Veri Şifreleme Standartı (Data Encryption Standard)
    algoritmasına dayanır, fakat anahtar tarama için tasarlanmış donanımlara engel olmak için
    bir takım farklılıklar içerir.

    parola kullanıcın girdiği paroladır.

    tuz ise,  elemanları [a-zA-Z0-9./] kümesinden seçilen iki karakterli bir dizgedir. Bu
    dizge algoritmayı 4096 farklı ihtimalden biri ile karıştırmayı amaçlar.

    parolanın ilk sekiz karakterinden her birinin en düşük anlamlı 7 biti alınarak 56 bitlik
    parola oluşturulur. Bu 56 bitlik parola tekrar tekrar bir dizgeyi (genellikle hepsi
    sıfırlardan oluşan bir dizge) şifrelemede kullanılır. Dönüş değeri 13 karakterli bir ASCII
    dizgesi olan ve ilk iki karakteri tuzu temsil eden şifrelenmiş paroladır. Dönüş değeri,
    her işlev çağrısında içeriği değişen statik bir veridir.

    Uyarı: Anahtar aralığı 2^56 (7.2e16) farklı değer içermektedir. Bu anahtar aralığının
       tümünü kapsayan taramalar paralel bilgisayarlar ile mümkündür. crack(1) gibi
       yazılımlar bu anahtar aralığının bir kısmını tarayıp parolaları elde etmek için
       insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu sebeple, parola seçerken sık kullanılan
       kelime ve isimlerden sakınılmalıdır. Parola seçme işlemi esnasında kırılabilir
       parolaları kontrol eden passwd(1) uygulaması kullanmalıdır.

    DES algoritması, crypt arayüzünün parola kimlik denetimi haricinde kullanılmasını kötü bir
    seçenek haline getirmiştir.Eğer crypt arayüzünü kriptografi  projenizde  kullanmayı
    planlıyorsanız, bundan vazgeçin: Şifreleme ve DES kütüphaneleri konusunda iyi bir kitap
    elde edinin.

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Dönüş değeri şifrelenmiş parolaya bir göstericidir. Hata durumunda, boş gösterici döner.

HATALAR

    ENOSYS İşlev kütüphanede bulunmamaktadır (Örneğin, ABD'nin ihracat sınırlamalarından
       dolayı).

GNU OLUŞUMU

    Bu işlevin glibc2 sürümü şu ek özelliklere sahiptir. Eğer tuz karakter dizisi, "$1$"
    karakterleri ile başlar ve bunun ardından en fazla 8 karakter gelirse (ve tercihan "$"
    karakteri ile sonlandırılırsa), bu durumda glib crypt işlevi DES motoru yerine, MD5
    algoritması kullanılır ve 34 bayta kadar çıktı verilir. Çıktı "$1$<dizge>$" biçimindedir.
    Burada dizge, 8 karaktere kadar tuz ve bunu takip eden [a-zA-Z0-9./] kümesinden seçilmiş
    22 bayttan oluşur. Burada bu anahtarın bütünü anlamlıdır (sadece ilk 8 baytı değil).

    Bu işlevin kullanıldığı yazılımlar derlenirken -lcrypt ile ilintilemelidir.

UYUMLULUK

    crypt() işlevi SVID, X/OPEN, BSD 4.3 ve POSIX 1003.1-2001 uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    login(1), crypt(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5).

ÇEVİREN

    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004

                     23 Aralık 2001                 crypt(3)