Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    system - bir kabuk komutunu çalıştırır

KULLANIM

    #include <stdlib.h>

    int system (const char *dizge);

AÇIKLAMA

    system()  dizge ile belirtilen bir komutu, /bin/sh -c dizge çağrısıyla çalıştırır ve
    komutun çalışması bittikten sonra geri döner. Komutun çalışması esnasında, SIGCHLD
    engellenir, SIGINT ve SIGOUT göz ardı edilir.

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Herhangi bir hatada  -1 döner (fork başarısız olmuş gibi), aksi takdirde komutun dönüş
    durumu döner. Bu sonuncu dönüş durumu wait(2) de belirtilen biçimde olur. Bundan dolayı,
    komutun  çıkış  kodu  WEXITSTATUS(durum)  olacaktır.  /bin/sh'ın çalıştırılamadığı
    durumlarda, çıkış durumu, exit(127) yapan komutun durumu olacaktır.

    Şayet dizge değeri NULL ise ve kabuk uygunsa, system() sıfırsan farklı bir değer döndürür;
    uygun değilse sıfır döndürür.

    system(), çocuk süreçlerden hiçbirinin bekleme durumunu etkilemez.

UYUMLULUK

    ANSI C, POSIX.2, BSD 4.3

NOTLAR

    Bahsedildiği gibi; system(), SIGINT ve SIGQUIT sinyalini yoksayar. Bu, uygulamaların
    kendi çocuklarının çıkış durumlarını kontrol etmedikleri takdirde aşağıdaki örnekteki gibi
    durdurulamaz bir döngüden sürekli çağrılan uygulamalara sebep olabilir.

    while(birşey) {
     int donen = system("foo");

     if (WIFSIGNALED(donen) &&
       (WTERMSIG(donen) == SIGINT || WTERMSIG(donen) == SIGQUIT))
         break;
    }

    Sistem  bütünlüğünü  bozmak  için,  bazı  çevre  değişkenleri  tuhaf  değerlerle
    kullanılabileceğinden, system()'i suid veya sgid yetkileri olan bir yazılımda kullanmayın.
    Onun yerine exec(3) ailesine ait işlevleri kullanın, ama execlp(3) veya execvp(3)
    işlevleri hariç. /bin/sh'ın bash'ın 2. sürümü olduğu sistemlerde, bash başlatma sırasında
    yetkileri tutacağından system(), suid veya sgid hakları olan yazılımlardan düzgün
    çalışmayacaktır. (Debian sh olarak çağrıldığında bunu yapmayan değiştirilmiş bir bash
    kullanır.)

    /bin/sh'ın  kullanılabilirliği aslında kontrol edilmez; Daima kullanılabilir olduğu
    varsayılır. ISO C kontrolün yapılmasını isterse de POSIX.2 kabuktan geri dönen değerin
    daima sıfırdan farklı olması gerektiğini kabul eder (çünkü kabuk olmayan bir sistem uyumlu
    değildir ve uyum için kabuğun eklenmiş olması gerekmektedir).

    Kabuk komutu için 127 döndürmek mümkündür, bu nedenle kod, execve() çağrısının  hata
    verdiğinin, kesin bir kanıtı sayılamaz.

İLGİLİ BELGELER

    sh(1), signal(2), wait(2), exec(3).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                     23 Eylül 2001                 system(3)