Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    lilo.conf - lilo için yapılandırma dosyası

AÇIKLAMA

    Bu dosya, varsayılan olarak /etc/lilo.conf, bir önyükleyici olan lilo tarafından okunur.
    Ayrıntılı bilgi lilo(8)'da bulunabilir.

    Bu dosya aşağıdaki örneğe benzer:

    boot = /dev/hda
    delay = 40
    compact
    vga = normal
    root = /dev/hda1
    read-only
    image = /zImage-2.5.99
      label = try
    image = /zImage-1.0.9
      label = 1.0.9
    image = /tamu/vmlinuz
      label = tamu
      root = /dev/hdb2
      vga = ask
    other = /dev/hda3
      label = dos
      table = /dev/hda
    Bu ayar dosyası, lilo'nun /dev/hda üzerindeki MBR'yi kullandığını belirtmektedir. (lilo
    kullanmanın çeşitli yolları ve diğer işletim sistemleri ile etkileşimi için lilo
    kılavuzlarından user.tex dosyasına bakınız.)

    Açılış esnasında, önyükleyici, sizin tuşuna basmanız için 4 saniye (40 desisaniye) kadar
    bekleyecektir.  Şayet  bunu yapmazsanız, ilk çekirdek yüklenecektir. Şayet  tuşuna
    basarsanız, önyükleyici hangi çekirdeği yüklemek istediğinizi soracaktır. Şayet muhtemel
    seçenekleri  unutmuşsanız,  tuşuna basarak (US klavye için "?" tuşuna) bir menü
    açabilirsiniz. Şimdi yeni bir çekirdek ile eskisi arasında veya başka bir kök dosya
    sistemindeki bir çekirdek (her zaman kullandığınız kök dosya sistemine salakça bir şeyler
    yapmış olabilirisiniz) arasında seçim yapma şansına sahipsiniz. Bu noktada başka bir
    işletim sistemini (tabii ki bilgisayarınızda yüklü olmak koşulu ile) açabilirsiniz.
    lilo.conf içinde tanımlı 16 çekirdek biteşlemi bulunabilir.

    Aşağıda görebileceğiniz gibi, bir ayar dosyası, bir miktar genel seçenek ile başlar
    (örneğimizdeki ilk altı satır gibi). Daha sonra çeşitli biteşlemler için seçenekler
    tanımlanır. Bir biteşlem için tanımlı bir seçenek varsa, genel tanımlı seçenek göz ardı
    edilir.

GENEL SEÇENEKLER

    Pek çok anahtar sözcük mevcuttur. Aşağıdaki tanımlamalar tamamen user.tex dosyasından
    alınmıştır (sadece birazcık kısaltılmışlardır).

    backup=yedekleme_dosyası
       Orjinal önyükleme sektörünü yedekleme_dosyasına kopyalar. Bu dosya /boot/boot.NNNN
       gibi normal bir dosya olabileceği gibi /dev/null gibi bir aygıt da olabilir.

    boot=önyükleme_aygıtı
       Önyükleme sektörünün içinde bulunduğu aygıt (mesela bir sabit disk bölümü). Şayet
       bu anahtar sözcük atlanırsa, kök olarak bağlanmış olan aygıttaki önyükleme sektörü
       okunur (veya muhtemelen yazılır).

    change-rules
       Önyükleme  zamanı değişikliklerini disk bölümü türü  numaralarına (`hiding')
       tanımlar. Ayrıntılı bilgi için user.tex'in "Disk bölümü türü değişiklik kurallarını
       bölümünü okuyunuz.

    compact
       Okuma isteklerini tek bir okuma isteği haline getirebilmek için bitişik sektörleri
       okuma isteklerini birleştirmeye çalışır. Bu yükleme zamanını epeyce kısaltır ve
       biteşlemi mümkün mertebe küçük tutar. Bir disket sürücüden açılış yapılıyorsa, bu
       seçeneği kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

    default=isim
       isim ile belirtilen biteşlem dosyasını öntanımlı önyükleme biteşlemi olarak kabul
       eder.  Şayet bu seçenek atlanmışsa, ayar dosyasında rastlanan ilk biteşlem
       kullanılır.

    delay=desisaniyeler
       Önyükleyicinin, biteşlemi yüklemeden önce beklemesi istenen süreyi tanımlar.
       İstenen sürenin saniye cinsinden değerinin on katı yazılır. Bu seçenek, klavye
       etkin hale geldikten hemen sonra doğrudan sabit diskten açılan sistemler için
       uygundur. Şayet delay seçeneğine sıfır atanmışsa veya bu seçenek kullanılmamışsa,
       önyükleyici açılış esnasında beklemez.

    disk=aygıt-ismi
       Belirtilen disk için standart dışı parametreleri tanımlar. Ayrıntıli bilgi için
       user.tex'in "Disk geometrisi" bölümüne bakınız. Genellikle bios= parametresi
       oldukça kullanışlıdır. BIOS, diskinizi 0x80, 0x81, 0x82 şeklinde numaralandırır ve
       hangi bölümün Linux bölümü olduğu bilinemez. Alışılmamış bir yüklemeniz varsa, BIOS
       bölümü ile Linux bölümünü eşleştirmeniz gerekebilir. Örneğin:

       disk=/dev/sda
           bios=0x80
       disk=/dev/hda
           bios=0x81
       Burada, SCSI diskin ilk BIOS diski olduğu ve birinci IDE girişine takılı master
       konumlu IDE diskin ikinci BIOS diski olduğu belirtilmiştir.

    disktab=disktab_dosyası
       Disk parametreleri tablosunun adını verir. Şayet bu seçenek atlanmışsa, ilk olarak
       /etc/disktab dosyasına bakılır. disktab'ların kullanımı oldukça cesaret kırıcı
       olabilir.

    fix-table
       Bu seçenek, lilo'nun, disk bölümleme tablolarındaki 3D adresleri ayarlamasını
       sağlar. Her disk bölümü girdisi bir 3D adrese (sektör/kafa/silindir) ve bölümün ilk
       ve son sektörlerinin adresinden oluşan düz bir adrese sahiptir. Eğer bir disk
       bölümü iz-hizalı değilse ve eğer aynı diski başka bir işletim sistemi ile birlikte
       kullanıyorsanız, bu işletim sistemleri 3D adresleri değiştirebilir. lilo, kendi
       önyükleme sektörünü sadece her iki adresin karşılığı olan yere yükleyebilir. Şayet
       fix-table belirtilmiş ise, lilo hatalı 3D adreslerini tekrar ayarlayabilir.

    UYARI: Diğer işletim sistemlerinin, sonradan bu ayarları sıfırlamamasının bir garantisi
       yoktur. Bu değişikliğin beklenmedik etkileri olabilir. Doğru olan yöntem; diski
       iz-hizalı  bölümleme yapabilen bir uygulama ile bölümlemektir. Ayrıca, bazı
       disklerde (mesela adres dönüşüm tablosu etkin olan bazı EIDE disklerde), bazı
       durumlarda, karmakarışık disk bölümleme tablosu girdilerine sahip olmak kaçınılmaz
       olabilir.

    force-backup=yedekleme_dosyası
       backup seçeneği ile aynıdır, fakat eski bir yedekleme dosyası varsa üzerine yazmaya
       zorlar.

    ignore-table
       lilo'ya bozuk bölüm tablosunu gözardı etmesini söyler.

    install=önyükleme_sektörü
       Belirtilen dosyayı, yeni önyükleme sektörü olarak yükler. Bu seçenek atlanırsa,
       /boot/boot.b öntanımlı olarak kullanılır.

    linear 3D adresleme yerine doğrusal adresler üretir. Doğrusal adresler çalışma zamanında
       kullanılır ve disk geometrisine dayanmaz. Unutmayın ki, açılış disketleri, bu
       seçenek kullanıldığı durumlarda taşınabilir olmayabilirler. Çünkü disk geometrisini
       belirleyen BIOS servisi disketler için güvenilir çalışmayabilir. Büyük diskler ile
       "doğrusal"  adresleme  kullanıldığı  durumlarda,  /sbin/lilo,  disk  alanına
       ulaşılamadığını söyleyebilir. Çünkü 3D adresleme açılış zamanından önce bilinemez.

    lba32 Sektör/kafa/silindir adreslemesi yerine 32 bitlik mantıksal blok adreslemesi (LBA)
       üretilir. Şayet BIOS paket adreslemeyi destekliyorsa, diske erişebilmek için paket
       çağrıları kullanılır. Böylece 8.4 GB'den daha büyük disklerde herhangi bir bölümden
       açılış yapabilirsiniz. 3D adreslemeden kaynaklanan sınır böylece aşılmış olur.
       Şayet BIOS paket adreslemeyi desteklemiyorsa, lba32 adresler tıpkı doğrusal
       adreslemede olduğu gibi 3D'ye çevrilir. Disketlerde, lba32 kullanımında, adresler
       3D olarak saklanır.

    lock  Daha sonraki açılışlar için, önyükleme komut satırının özdevinimli kaydedilmesini
       etkinleştirir. Bu yolla, elle müdahale edilmediği sürece, lilo belli bir tercih
       üzerinde "kilitli" kalır.

    map=map_dosyası
       map dosyasının yerini tanımlar. Şayet bu seçenek atlanmış ise, /boot/map dosyası
       kullanılır.

    message=ileti_dosyası
       Önyükleme ekranından önce gösterilmek üzere bir ileti içeren dosyanın adını
       belirtir. LILO yazdıktan sonra tuşuna basmak için beklenirken herhangi bir ileti
       görünmez. İletideki FF karakteri () yerel ekranı temizler. İletinin boyu 65535
       bayt ile sınırlıdır. İleti dosyası değiştirilirse veya taşınırsa map_dosyası
       yeniden düzenlenmek zorundadır.

    nowarn Muhtemel tehlikeler hakkındaki uyarıyı kapatır.

    optional
       İsteğe bağlı bir seçenek belirtmek için biteşlem tanımlarında kullanılır. Aşağıya
       bakınız.

    password=parola
       Parola belirtmek için biteşlem tanımlarında kullanılır. Aşağıya bakınız.

    prompt Herhangi bir tuşa basılmasını beklemeksizin, önyükleme ekranına girmeye zorlar.
       prompt belirtilmiş ve tiemout belirtilmemişse sistemin başıboş bir biçimde yeniden
       açılması imkansızdır.

    restricted
       Biteşlem tanımlarında kullanılır. Aşağıya bakınız.

    serial=parametreler
       Seri port üzerinden kontrolü olanaklı kılar. Tanımlanmış seri port üzerinden
       ilklendirilme yapılır ve önyükleyici buradan ve klavyeden girdi kabul eder. Seri
       hat üzerinden break göndermek konsoldan tuşuna basmak ile aynı şeydir. Şayet seri
       bağlantının güvenliğinden tam emin değilseniz, bütün önyükleme biteşlemleri parola
       korumalı olmalıdır. Parametreler dizgesi aşağıdaki söz dizimine sahiptir:

              port[,hız[eşlikbiti[genişlik]]]
    port  Sıfırdan başlamak üzere, seri hatların numarası. 0 (sıfır) COM1 yani /dev/ttyS0'a
       karşılık gelir. Şayet varsa, dört portun tamamı da kullanılabilir.

    hız  Seri portun saniyedeki bit  sayısı  cinsinden  iletişim  hızı.  Şu  hızlar
       desteklenmektedir: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 ve 9600 b/s. Öntanımlı
       değer 2400 b/s'dir.

    eşlikbiti
       Seri hat üzerinde kullanılan eşlik biti.Önyükleyici girdi olarak eşlik bitini
       yoksayar ve 8. biti ayırır. Eşlik bitini tanımlamakta şu karakterler kullanılır
       (büyük veya küçük harf olabilir): eşlik bitinin olmaması n (none), tek eşlik biti
       için o (odd), çift eşlik biti için e (even).

    genişlik
       Bir karakteri oluşturan bit sayısı. Sadece 7 ve 8 bit desteklenmektedir. Öntanımlı
       değeri eşlik bitinin olmdığı durumda 8, eşlik bitinin tek veya çift olması
       durumunda ise 7'dir.

    Şayet `serial' tanımlı ise, `delay'ın değeri özdevinimli olarak 20'ye yükseltilir.

    ÖRNEK: serial=0,2400n8 COM1'i öntanımlı değerlerle ilklendirir.

    timeout=desisaniyeler
       Klavye girdisi bekleme zamanaşımı süresi tanımlar. İstenen süre, saniye cinsinin on
       katı şeklinde belirtilir. Belirtilen süre içinde bir tuşa basılmazsa, ilk biteşlem
       öntanımlı olarak yüklenir. Aynı şekilde, kullanıcı uzun süre hareketsiz kalırsa,
       parola girdisi başarısız sayılır. Öntanımlı değer sonsuzdur.

    verbose=seviye
       Çoğu işlemin raporlama yapmasını etkinleştirir. Yüksek numaralar daha fazla ayrıntı
       elde edilmesini sağlar. Şayet lilo komut satırında -v belirtilmişse, buna uygun
       olarak seviye yükseltilir. En yüksek değer 5 olabilir.

    Ayrıca, çekirdek ayar parametreleri olan append, ramdisk, read-only, read-write, root ve
    vga genel seçenekler içinde tanımlanabilir. Çekirdek biteşlemi yapılandırma bölümlerinde
    belirtilmemişse, bu değerler onlar için öntanımlı olarak kullanılırlar.

İMAGE BÖLÜMLERİNDEKİ SEÇENEKLER

    image bölümleri ya Linux çekirdeğinin biteşleminin bulunduğu bir dosya ya da aygıtı
    belirten bir

       image=dosyayolu

    satırı ile ya da herhangi bir sistem açılışını belirten

       other=dosyayolu

    satırı ile başlar.

    Birinci durumda, image satırında önyükleme için bir aygıt belirtilmişse,

       range=başlangıç-bitiş

    satırı ile önyüklemenin yapılacağı bölümü gösteren sektör aralığı belirtilmelidir.

    İkinci durumda (başka bir sistemin yüklenmesi), üç seçenek sözkonusudur:

    loader=zincir-yükleyici
       Kullanılması istenen zincir yükleyiciyi tanımlar. Öntanımlı olarak /boot/chain.b
       kullanılır. Önyüklemenin ilk disk veya disket dışında bir yerden yapılması
       gerekiyorsa, zincir yükleyici mutlaka tanımlanmalıdır.

    table=aygıt
       Bölümleme tablosunu içeren aygıt belirtilir. Bu seçenek atlanmış ise, önyükleyici
       bölümleme bilgilerini yüklenen işletim sistemine bildirmeyecektir. (Bazı işletim
       sistemleri, nereden yüklendiklerini saptamak için değişik yöntemler kullanırlar.
       Örneğin; MS-DOS genellikle disk  veya bölümünün açılış sektöründe  geometri
       bilgisini saklar.) Önemli: 'table' seçeneği ile gösterilen bir bölüm tablosunda bir
       değişiklik söz konusu ise /sbin/lilo yeniden çalıştırılmalıdır.

    unsafe Eşlem oluşturulması sırasında açılış sektörüne erişilmez. Bu seçenekle, bazı sağlık
       kontrolleri (mesela bölümleme tablosu kontrolü) yapılmaz. Şayet açılış sektörü
       sabit biçimli bir disket aygıtı üzerinde ise, unsafe seçeneği, eşlem yükleyicinin
       çalıştırılması esnasında, sürücüye okunabilir bir disk koyma ihtiyacını ortadan
       kaldırır. unsafe ve table seçenekleri birbirleriyle uyumsuzdur, her ikisi birden
       belirtilemez.

    Her iki durum için ortak olan seçenekler şunlardır:

    label=isim
       Önyükleyici, biteşlemi tanımlamak için her bir biteşlemin ana dosya adını (yol
       tanımlaması gerekmez) kullanır. Bu seçenekle değişik isimler tanımlamak  da
       mümkündür.

    alias=isim
       Aynı girdi için ikinci bir isim kullanma imkanı verir.

    lock  (Yukarıya bakınız.)

    optional
       Şayet eşlem oluşturma sırasında kullanılabilir durumda değilse, biteşlemi atlar.
       Test çekirdekleri tanımlamak için oldukça kullanışlı bir seçenektir.

    password=parola
       Biteşleme parola koruması sağlar.

    restricted
       Sadece, komut satırında bir parametre belirtildiğinde parola sorulmasını sağlar
       (örneğin, komut satırından tek kullanıcılı kipe geçilmek istendiğinde).

ÇEKİRDEK SEÇENEKLERİ

    Şayet yüklenen çekirdek bir Linux çekirdeği ise, komut satırından çekirdeğe parametre
    aktarmak mümkündür.

    append=dizge
       Dizge içinde boşluklarla ayrılarak belirtilen seçenekleri çekirdeğe ilave eder.
       Genellikle, tespit edilmesi tehlikeli olabilecek ve özellikleri özdevinimli olarak
       saptanamayan donanım parçalarının parametrelerini tanımlamak için kullanılır.
       Örneğin:

       append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi"
    literal=dizge
       append'e benzer ama diğer bütün seçenekleri iptal eder (mesela kök aygıt ayarları
       gibi). Çok önemli seçenekler farkına varılmaksızın kaldırılabileceği için, bu
       seçeneği genel seçenekler bölümünde kullanmamak daha mantıklı olacaktır.

    ramdisk=boyut
       İsteğe bağlı olan RAM diskin boyutunu tanımlar. Değer 0 ise, RAM disk oluşturulmaz.
       Bu seçenek atlanmış ise, RAM disk önyükleme biteşlemi içindeki ayarlara göre
       oluşturulur.

    read-only
       Bu seçenek kök dosya sisteminin salt okunur kipte bağlanmasını sağlar. Genel
       olarak, sistem açılış işlemleri, daha sonra, kök dosya sistemini oku-yaz kipinde
       tekrar bağlar (mesela fsck yapıldıktan sonra).

    read-write
       Kök dosya sisteminin oku-yaz kipinde bağlanmasını sağlar.

    root=kök_aygıtı
       Kök bölümü olarak bağlanacak aygıtı belirtir. Şayet özel bir isim belirtilmişse,
       kök aygıtı, kök dosya sisteminin o an bağlı olduğu aygıta göre düzenlenir. Şayet -r
       ile  kök  değiştirilmişse,  belirtilen  aygıt  kullanılır. Şayet bu seçenek
       kullanılmamışsa, çekirdek biteşlemi içindeki kök ayarları kullanılır. (Derleme
       sırasında, çekirdek Makefile'ında ROOT_DEV değişkeni ile ayarlanabilir ve daha
       sonra rdev(8) ile değiştirilebilir.)

    vga=kip
       Önyükleme esnasındaki kullanılacak vga metin kipini tanımlar.  Şu  değerler
       geçerlidir (harf büyüklüğüne bakılmaz):

       normal: normal 80x25 metin kipi.

       extended (veya ext): 80x50 metin kipi.

       ask: dur ve kullanıcı girdisi için bekle (önyükleme esnasında).

       numara: bu sayıya karşılık gelen metin kipini kullan. Olası kiplerin bir listesi
       vga=ask kullanarak ve önyükleme sırasında [Enter] tuşuna basarak elde edilebilir.

       Şayet bu değişken kullanılmazsa, çekirdek biteşleminde bulunan VGA kip ayarları
       kullanılır. (Derleme sırasında, çekirdek Makefile'ında SVGA_MODE değişkeni ile
       ayarlanabilir ve daha sonra rdev(8) ile değiştirilebilir.)

İLGİLİ BELGELER

    lilo(8), rdev(8).

    lilo dağıtımı, yukarıdaki bilgilerin elde edildiği oldukça  geniş  bir  belgeleme
    içermektedir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                      20 Mart 2000               lilo.conf(5)