Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER TABLESPACE - bir tablo alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TABLESPACE isim RENAME TO yen_isim
    ALTER TABLESPACE isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER TABLESPACE bir tablo alanının tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir tablo alanının ismi.

    yeni_isim
       Tablo alanını yeni ismi. Yeni isim, sistem tablo alanları için önek olarak ayrılmış
       olan pg_ dizgesiyle başlayamaz.

    yeni_aidiyet
       Tablo alanının yeni sahibi. Bir tablo alanının sahibini  değiştirmek  için
       ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

    index_space tablo alanının ismini fast_raid yapmak için:

      ALTER TABLESPACE index_space RENAME TO fast_raid;

    index_space tablo alanının sahibini değiştirmek için:

      ALTER TABLESPACE index_space OWNER TO mary;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER TABLESPACE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)], DROP TABLESPACE [drop_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005